BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobotnik Robert (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Marketing w przedsiębiorstwie - od produktu do społeczeństwa
Marketing in Company - from Product to Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 222-235, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Marketing, Przedsiębiorstwo, Produkt, Społeczeństwo
Marketing, Enterprises, Product, Society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia rolę marketingu w przedsiębiorstwie na przestrzeni ostatnich stu lat. Opisany został proces poszukiwania toŜsamości marketingu, wymienione kolejne jego etapy. Ewolucję rozumienia marketingu, jego zadań i roli w przedsiębiorstwie podzielono na 4 etapy. Autor zarysowuje tło historyczne, a także wymienia koncepcje teoretyczne i narzędzia praktyczne ukształtowane przez badaczy i praktyków gospodarczych. Autor stawia pytania dotyczące przyszłości marketingu i paradygmatów kształtujących jego rozwój.(abstrakt autora)

The paper introduces the evolution of marketing function in company. The process of searching a marketing identity over the last one hundred years has been presented and consecutively described. Marketing evolution has been divided into 4 stages, each with historical background. The paper enumerates theoretical concepts and real business tools created as a result of cooperation between marketing theorists and marketers. Author puts a future marketing paradigm in question and discusses potential areas of development(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Zarządzanie i Marketing jest najpopularniejszym kierunkiem studiów w Polsce, www.studia.net/o-kierunkach-studiow/2308-najpopularniejsze-kierunki-studiow-2010 z 12 lutego 2010
 2. P. Fisk, Geniusz marketingu, Wolters Kluwers Polska, Warszawa, 2009,
 3. Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa, 2010,
 4. J. Kamiński, Nowa definicja marketingu AMA, "Marketing i Rynek" 2009, nr 5,
 5. E. Mączyńska, Wycena nieruchomości a wycena przedsiębiorstw w gospodarce niepewności, w: Wycena przedsiębiorstw. Od teorii do praktyki, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011 (w druku).
 6. Ph. Kotler, J. Caslione, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009,
 7. R. Bartels, Influences on the development of marketing thought, 1900-1923, "The Journal of Marketing" 1951, Vol. XVI, nr 1.
 8. A. Sagan, Teoretyczne podstawy marketingu - 50 lat poszukiwań, "Marketing i Rynek" 2005, nr 7,
 9. N. Klein, No logo, Świat Literacki, Izabelin 2004
 10. F.E. Webster Jr., Back to the Future: Integrating Marketing as Tactics, Strategy, and Organizational Culture, "Journal of Marketing" 2005, Vol. 69
 11. Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005
 12. B. Dobiegała-Korona, Klient kapitałem przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006
 13. R. Shaw, M. Stone, Database marketing, Gower, Londyn 1988.
 14. A. Rappaport, Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investors, The Free Press, New York 1988.
 15. R. Best, Market-Based Management. Strategies for Growing Customer Value and Profitability, Pearson Prentice Hall, 1997
 16. R. Srivastava, T. Shervani, L. Fahey, Marketing, Business Processes, and Shareholder Value: An Organizationally Embedded View of Marketing Activities and the Discipline of Marketing, "Journal of Marketing" 1999, Vol. 63.
 17. P. Doyle, Value Based Marketing.Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, John Wiley & Sons, New Jersey 2000
 18. P. Doyle, Marketing wartości, Felberg, Warszawa 2003
 19. M. McDonald, The Future of marketing: brightest star In the firmament, Or a fading meteor? Some hypotheses and a research agenda, "Journal of Marketing Management" 2009, Vol. 25, nr 5-6,
 20. D. Trump, Uniwersytet Donalda Trumpa. Marketing, One Press, Warszawa 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu