BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawada Piotr (Zakład Doświadczalny Organika Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie Grupa kapitałowa Ciech S.A.)
Tytuł
Konkurencyjność przedsiębiorstwa w okresie dynamicznych zmian rynkowych na przykładzie zakładów chemicznych "ORGANIKA-SARZYNA" SA
Competitiveness of Enterprises in the Period of Dynamic Market Changes on the Example of Chemical Plants "ORGANIKA-SARZYNA" SA
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 521-534, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zmiany organizacyjne, Przemysł chemiczny
Enterprise competitiveness, Organisational change, Chemical industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem pracy jest ukazanie problematyki konkurencyjności przedsiębiorstwa na tle osiąganych wyników ekonomicznych w okresie dynamicznych zmian rynkowych w latach 2007-2009. Analizując aktywność organizacji we wspomnianym okresie, starano się wskazać mechanizmy, jakie Zarządy Zakładów wykorzystywały celem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Materiał badawczy uwzględnia zagrożenia, jakie niesie aktywność konkurencji, groźbę użycia substytutów, potencjał rynku na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo i postawę konsumentów. Materiały źródłowe zostały zaczerpnięte ze sprawozdań zarządu z działalności za lata 2007- 2009.(abstrakt autora)

The major objective of this paper is to present the issue of enterprises' competitiveness against achieved economic results in the period of dynamic market changes in the years 2007- 2009. Having analysed an organization's activity in the said period an attempt has been made to focus on mechanisms used by Management Boards of plants in order to achieve competitive advantage. The choice of research material refers to dangers of competitiveness, risk of substitutes' application as well as market potential and consumption basis. Resource materials originated from the rapports of management board concerning their activity in the years 2007-2009.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph. Kotler, Marketing, Felberg SJW, Warszawa 1999, s. 206.
 2. R. Niestrój pole rynkowej aktywności przedsiębiorstwa zdefiniował jako punkt wyjścia dalszych analiz przez omówienie obszaru nazwanego "rynkiem przedsiębiorstwa" wymieniając trzy wymiary: przedmiotowy, podmiotowy i przestrzenny. [Za:] Podstawy marketingu, red. J.Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2003, s. 375.
 3. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 119.
 4. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 169.
 5. H. Bąk, Wspieranie międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 130.
 6. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 80.
 7. Z. Pierścionek, Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 9, s. 7.
 8. M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 46.
 9. Taki schemat postrzegania konkurencyjności zaproponował M. Moroz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa - pojęcia i pomiar, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 9, s. 40.
 10. J. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1985, s. 349.
 11. W. Piłat, Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna", przeszłość, teraźniejszość, przyszłość - wizytówka Zakładów, "Chemik" 1987, nr 4, s. 101.
 12. J. Kida, M. Śliwa-Balawajder, Jesteśmy jedną rodziną, Informator Gospodarczy Nowa Sarzyna z 29.04.1994, s. 1.
 13. W. Piłat: W Zakładach Chemicznych "Organika- -Sarzyna", "Chemik" 1999, nr 10, s. 277.
 14. H. Januszek, J. Sikora, Socjologia pracy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1996, s. 186.
 15. R. Przepióra, Sarzyna - przyczółek Unii Europejskiej w województwie podkarpackim, "Welcome to Rzeszów and Podkarpacie" 1999, nr 4, s. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu