BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jałowiecka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ocena stopnia zaawansowania rozwiązań w zakresie zarządzania informacją w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego
Information Management Solutions Advancement Assessment in Polis h Food Production Companies
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 106-111, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przetwórstwo rolno-spożywcze, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Infrastruktura informatyczna
Agricultural and food processing, Information and Communication Technology (ICT), IT infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono propozycję miernika służącego do oceny stopnia zaawansowania rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego. Przeanalizowano rozkład wartości wskaźnika w zależności od kategorii wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, od branży jego funkcjonowania, jak również dwuwymiarowo - od obydwu tych czynników jednocześnie. Dokonano również oceny siły zależności pomiędzy wielkością zatrudnienia i branżą z jednej strony a stopniem zaawansowania rozwiązań informatycznych z drugiej strony. Stwierdzono wyraźną zależność pomiędzy wielkością zatrudnienia a stopniem zaawansowania rozwiązań informatycznych. Zidentyfikowano także branżę mleczarską jako najbardziej zaawansowaną pod tym względem oraz branże piekarską i paszową jako najmniej zaawansowane. Badania przeprowadzono na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w latach 2009-2010 wśród polskich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a proposal for the meter, which can be used to measure the advancement level of IT solutions used in Polish food processing enterprises. The distribution of index values , depending on the category of the number of employees in the company, the industry's branch, as well as two-dimensional distribution, both of these characteristics simultaneously were analyzed. Also the assessment of the strength of relationship between employment size and industry branch on the one hand, and IT solutions advancement level on the other was performed. It was a pronounced correlation between the employment level, and the IT solutions advancement. Milk branch have also been identified as the most advanced in this respect, and the bakery and feed branches as the least advanced. Studies was performed on the base of results of a survey conducted in 2009-2010 among Polish enterprises of food processing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Clark J.R.A. 2004: The "New Associationalism" in Agriculture: Agro-Food Diversification and Multifunctional Production Logics, Journal of Economic Geography, 5(4), s. 475-498.
  2. Guilford J.P. 1964: Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa.
  3. Jałowiecki P. 2012: Informatyczne wspomaganie logistyki w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce, Logistyka, 6, s. 477-485.
  4. Jałowiecki P., Jałowiecka E. 2012: The "Diversification maps" as a tool for multidimensional data presentation, Information Systems in Management, vol. 1(3), s. 197-210.
  5. Jałowiecki P., Jałowiecka E. 2013: Struktura i koszty logistyki w wybranych branżach sektora rolno-spożywczego, [W:] Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, w druku.
  6. Januszewski A. 2008a: Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 1. Zintegrowane systemy transakcyjne, PWN, Warszawa.
  7. Januszewski A. 2008b: Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 1. Systemy Business Intelligence, PWN, Warszawa.
  8. Mangina E., Vlachos I. 2005: The changing role of information technology in food and beverage logistics management: beverage network optimization using intelligent agent technology, Journal of Food Engineering, 70, s. 403-420.
  9. Sektor spożywczy w Polsce. 2011: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Departament Informacji Gospodarczej, PAIiIZ, Warszawa.
  10. Wicki L., Jałowiecki P. 2010: Zróżnicowanie poziomu organizacji logistyki w wybranych branżach agrobiznesu, Logistyka, 3, s. 1-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu