BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sirojć Zdzisław
Tytuł
Praca socjalna jako instrument zmiany społecznej
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 2, s. 123-126, bibliogr. 8 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Programy działań społecznych, Potrzeby społeczne, Pomoc społeczna, Opieka socjalna,
Social action programmes, Social needs, Social assistance, Social services,
Abstrakt
Niedoskonałość rozwiązań organizacyjnych oraz niska sprawność systemów socjalnych to cechy modeli socjalnych funkcjonujących w państwach posocjalistycznych. Biorąc pod uwagę ogromną skalę potrzeb socjalnych oraz ograniczone możliwości finansowe państw przechodzących transformację trudno będzie im w najbliższym czasie o ochronę socjalną ludności oraz dokonanie zasadniczych zmian w poziomie i jakości życia. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kaźmierczak, T. 2006. Praca socjalna. Między upośledzeniem społecznym a obywatelskością, Katowice.
  2. Pikus, A., Minahan, A. 1973. Social Work Practice: Model and Method, Ithaca.
  3. Kotomska, M. 2008. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi, in: Profesjonalna praca socjalna, Kielce.
  4. Trafiałek, E. 2008. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania pracy socjalnej, in: Profesjonalna praca socjalna, E. Trafiałek (red.), Kielce.
  5. Kaźmierczak, T., Rymsza, M. 2006., Aktywna polityka społeczna. Stan obecny i szanse upowszechnienia koncepcji, "Analizy i opinie" nr 48.
  6. Hellich, E. 2000. Rachunkowość jednostek samorządowych, Difin, Warszawa.
  7. Krasowska - Walczak, G. 1997., Finanse publiczne, WSB, Poznań.
  8. Pomorska, A. (red.). 2004. Polski system podatkowy - założenia a realizacja, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu