BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowska-Nawrot Karina (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)
Tytuł
Etiologia niedostosowania społecznego
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 2, s. 155-157, bibliogr. 10 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Zachowania społeczne, Konflikty społeczne
Social behaviour, Social conflicts
Abstrakt
Problem niedostosowania społecznego zdeterminowany jest wieloma czynnikami - zarówno natury biologicznej jak i społecznej- dlatego też trudno jest wskazać jedną i dominującą przyczynę jego zaistnienia. Na dualizm tego problemu zwraca uwagę O. Lipkowski stwierdzając: "nie jest rzeczą łatwą rozpoznanie bardzo złożonych wpływów, które ukształtowały postawę dziecka i spowodowały konflikty dziecka z normami społecznymi. Niezmierna złożoność tych czynników powoduje też wielkie zróżnicowanie objawów społecznego niedostosowania: od skrytego intryganctwa do czynnej agresji, od lenistwa szkolnego do groźnych czynów przestępczych". (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dancák, P. 2006. Wolność jako odpowiedzialność. In: Dianoia. Nr 2.
  2. Lipkowski, O. 1996. Wychowanie dzieci społecznie niedostosowanych, PZWS Warszawa.
  3. Nowakowski, Z. 2001. Transformacja systemowa w Polsce, Zeszyty Naukowe WSIZiA, Warszaw.
  4. Pater, D. 2006. Praca ludzka jako naturalny sakrament, Warszawa.
  5. Ryziński, R. 2005. Inny i Tekst. Tajemnica. in: "ER(R)GO", Katowice-Częstochowa, nr 10 (1).
  6. Słomski, W. 2001. W stronę człowieka, Warszawa.
  7. Słomski, W. 2007. Człowiek u progu XXI wieku - dramat wyborów etycznych, in: Parerga Nr 4.
  8. Słomski, W. 2007. Etyka, Warszawa.
  9. Stolárik, S. 1997. Zbytočná filozofia? In: Verbum, roč. 8, č. 4.
  10. [Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in : Filozofia bliższa życiu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu