BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowicz Marzanna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Ukrywanie długu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce -problem realny czy marginalny?
Concealment of Local Authority Debt in Poland - a Real Problem or a Marginal One?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 203-216, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Dług publiczny, Budżet samorządu terytorialnego
Local government, Public debt, Local budget
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jakie są uwarunkowania i przyczyny procesu swoistego "wypychania" zadłużenia JST poza budżet? 2. Czy teza o celowym ukrywaniu długu przez samorządy w celu zafałszowania prawdziwego obrazu swoich finansów jest prawdziwa? 3. Czy proces "wypychania" poza budżet zadłużenia JST stanowi realne zagrożenia z punktu widzenia postulatu jawności i przejrzystości finansów publicznych? (fragment tekstu)

The official Finance Ministry statistics concerning local government public debt in Poland do not take account of the debt of around 2700 municipal companies (taking the form of public and private limited companies), which are fully owned by local authori-ties or in some cases have mixed ownership with a majority local authority stake. The view is becoming more and more widespread in Poland that local authorities are making deliberate use of creative accounting, and avoid revealing the true state of their finances by concealing debt in municipal companies. The author intends to identify the reasons and conditions for the process by which local authority debt is excluded from the budget figures, and attempts to establish how dangerous this process is in terms of the principle of transparency and openness in public finances, and well as the possibility of a debt crisis in the local government sector.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachor W., Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych. Wybrane zagadnienia i wyniki badań, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 2. Cieślak-Wróblewska A., Samorządy znów mocno się zadłużają w tym roku, "Rzeczpospolita", 30 maja 2011.
 3. EU sub-national governments: 2009 key figures, CEMR-Dexia, 2010/2011 Edition.
 4. Grzymała Z., Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 2010.
 5. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych spółek z udziałem samorządu gminnego na terenie Dolnego Śląska, Raport Najwyższej Izby Kontroli, Wrocław, wrzesień 2010.
 6. Memorandum Finansowe Miasta Szczecin, Szczecin, kwiecień 2011.
 7. Pokrywka Ł., Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich, Brief Programowy Instytutu Kościuszki, Kraków, marzec 2011.
 8. Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem komunalnym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 9. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 11. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za III kwartał 2010 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, listopad 2010 r.
 12. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru regon 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu