BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędruchniewicz Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Cykliczne wahania cen żywności w Polsce
Cyclic Fluctuations of Food Prices in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 132-137, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ceny żywności, Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Zmienność poziomu cen
Food prices, Business trends, Business cycles, Price level variability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było zbadanie koniunkturalnej zmienności cen żywności i napojów bezalkoholowych w Polsce z punktu widzenia teorii szkoły austriackiej. Okres badawczy obejmował lata 2008-2012. Do badań zastosowano dedukcję oraz wskaźniki statystyczne. Przeprowadzona analiza wykazała, iż w Polsce zmiany cen artykułów spożywczych zależały od koniunktury gospodarczej - najsilniej po 3 kwartałach od zmian PKB. W badaniu dotyczącym struktury cen stwierdzono, iż ceny żywności i napojów bezalkoholowych zmieniały się bardziej dynamicznie niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, szczególnie we wzrostowej fazie cyklu koniunkturalnego, natomiast mniej dynamicznie niż ceny produkcji sprzedanej przemysłu. Pierwsza relacja między cenami nie jest zgodna z teorią szkoły austriackiej, druga zaś w pełni potwierdza tę teorię. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to investigate the business cycle changes of food and non-alcoholic beverages' prices in Poland from the perspective of theory of Austrian school of economics. The analysis has shown that in Poland prices of food products were dependent from the business cycle. It was found that the prices were changing more dynamically than CPI and less dynamically than the prices of sold production of industry. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania okresowe koniunktury gospodarczej i kondycji gospodarstw domowych. 2012: Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, Warszawa.
 2. Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K. 2006: Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2003: Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 4. Biuletyn statystyczny 2003-2011: GUS, Warszawa.
 5. Ceny w gospodarce narodowej 2008-2012: GUS, Warszawa.
 6. Drozdowicz-Bieć M. 2012: Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa.
 7. Estey J.A. 1959: Cykle koniunkturalne, PWG, Warszawa.
 8. Huerta de Soto J. 2009: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa.
 9. Jędruchniewicz A. 2012: Cykl koniunkturalny w teorii szkoły austriackiej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy, nr 122.
 10. Jędruchniewicz A. 2013: Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza wzrostu, Bank i Kredyt, nr 1.
 11. Mankiw N.G., Taylor M.P. 2009: Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 12. Metodologia obliczania miar inflacji bazowej publikowanych przez Narodowy Bank Polski. 2012: NBP, Warszawa.
 13. Mises L. von 2007: Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa.
 14. Rembeza J., Seremak-Bulge J. 2009: Ewolucja podstawowych rynków rolnych i jej wpływ na proces transmisji cen w latach 1990-2008, IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 131.
 15. Skousen M. 2011: Struktura produkcji. Giełda, kapitał, konsumpcja, Fijorr Publishing, Warszawa.
 16. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. 1998: Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa.
 17. Tomek W.G., Robinson K.L. 2001: Kreownie cen artykułów rolnych, PWN, Warszawa.
 18. www.stat.gov.pl.
 19. Zalega T. 2008: Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu