BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bazarnik Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Business Intelligence w przedsiębiorstwie handlowym
Business Intelligence in a Trade Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 253-265
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Systemy Business Intelligence, Przedsiębiorstwo handlowe
Business Intelligence systems, Commercial enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ten prezentuje możliwości pozyskiwania informacji i wiedzy poprzez wykorzystanie technologii informatycznych zwanych Business Intelligence. Business Intelligence (BI) jest to szeroka kategoria aplikacji, technologii i procesów gromadzenia, przechowywania, dostępu i analizy danych, które przekształcają dane w informacje i wiedzę przydatną do optymalizowania decyzji w przedsiębiorstwie. W artykule uwaga skoncentrowana jest na wykorzystaniu BI w podstawowych funkcjach przedsiębiorstwa handlowego: sprzedaż, zarządzanie relacjami z klientem i logistyka. W tych właśnie obszarach BI dostarcza precyzyjnych informacji, które pozwalają lepiej dopasować wszelkie działania firmy do indywidualnych potrzeb, oczekiwań, gustów i zachowań klienta.(abstrakt autora)

The paper presents the possibilities of capturing information and knowledge by using information technology called Business Intelligence. Business Intelligence (BI) is a broad category of applications, technologies and processes of gatherings, storing, accessing and analyzing data which are then turned into information and knowledge. These in turn can be used to optimize decisions in a company. The paper focuses on using BI in main business functions of a trade enterprise: sales, customer relationship management and logistics. In these areas BI delivers precise information that allows the adjustment of the company initiatives to individual needs, expectations, tastes and behaviors of their customers.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gartner Research, Business Intelligence Tools: Perspective, ID Number DPRO-93784,2003, za: J. Surma, Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 13.
 2. B. Hočevar, J. Jaklič, Assessing benefits of business intelligence systems - A case study, "Management" 2010, Vol. 15, No. 1,
 3. A. Mason, The technology revolution marches on, "Discount Merchandiser", May 1998, Vol. 38, Iss. 5,
 4. W. Frawley, G. Piatetsky-Shapiro, C. Matheus, Knowledge Discovery in Databases: An Overview. "AI Magazine", Fall 1992,
 5. D.T. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych, Wprowadzenie do eksploracji danych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006,
 6. F. Reichheld, W.E. Sasser, Zero defections: quality comes to services, "Harvard Business Review", September-October 1990,
 7. A.M. Hughes, The Complete Database Marketer, Irwin, Chicago 1996
 8. Przegląd i opis podstawowych modeli lojalności moŜna znaleźć w artykule: D. Siemieniako, W. Urban, Model lojalności klientów - rola satysfakcji oraz kierunki badań, "Marketing i Rynek" 2006, nr 8
 9. L. Pierce, What the cost of customer churn means to you, 2001, "Network World", 11.12.01, www.networkworld.com/columnists/2001/1112eye.html.
 10. J. Wachnicki, P. Komornicki, Data Mining - lojalność klientów, "Modern Marketing" 2001, nr 11, www.mca.edu.pl/lectorium/data-mining.pdf
 11. J. Hadden, A. Tiwari, R. Roy, D. Ruta, Churn Prediction: Does Technology Matter?, "International Journal of Intelligent Technology" 2006, Vol. 1, No. 2,
 12. S.A. Neslin, S. Gupta, W. Kamakura, J. Lu, Ch.H. Mason, Defection Detection: Measuring and Understanding the Predictive Accuracy of Customer Churn Models, "Journal of Marketing Research", May 2006, Vol. XLIII
 13. J. Bazarnik, Szacowanie wartości klienta, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 694, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu