BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surówka Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Winiarz Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kontrole regionalnych izb obrachunkowych jako instrument zapewnienia stosowania zasad gospodarowania środkami publicznymi w samorządzie terytorialnym
Controls of the Regional Chambers as a Tool Securing Implementation of Principles of Public Sources Management at Subnational Level
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 245-256, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Regionalne izby obrachunkowe, Samorząd terytorialny, Środki publiczne, Kontrola
Regional chambers of accounts, Local government, Public funds, Control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Regionalne izby obrachunkowe to państwowe organy nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządowych. Są więc instytucjami wy-specjalizowanymi zarówno pod względem przedmiotu, jak i podmiotu kontroli. Dlatego też jednostki samorządu terytorialnego uwzględniają dorobek regionalnych izb obrachunkowych zarówno pod względem oceny poprawności kontrolowanych zdarzeń, jak też w zakresie prezentowanych w tym procesie interpretacji przepisów ustalających zasady prowadzenia gospodarki finansowej.(fragment tekstu)

Effective management of institutions, especially public sector entities requires, among other projects checking and verifying the degree of implementation of goal set-ting. Such a role plays usually control. The key role in the process of control at Polish self-government level plays Regional Chamber which is responsible for it. The article aims to present the role of control at subnational level and its impact on the process of public sources management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kudłacz T., Lachiewicz W., Lisiński M., Paszek Z., Surówka K., Wiktor J.W., Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, Dąbrowa Górnicza 2007.
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania, Dz.U. nr 167, poz. 1747.
  3. Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych z lata 2006-2011, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.
  4. Stencel M., Szypiłko A., X lat działalności RIO, Zielona Góra 2003.
  5. Uchwała nr 3 KR RIO z 21 marca 2001 r. w sprawie ramowej tematyki kontroli kompleksowych jednostek samorządu terytorialnego.
  6. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, t.j.: Dz.U. 2001, nr 55, poz. 577.
  7. Załącznik nr 2 "Tryb przeprowadzania kontroli" do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania, Dz.U. nr 167, poz. 1747.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu