BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gotowska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; REMONDIS Bydgoszcz sp. z o.o.), Jakubczak Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Instrumenty promocji w sprzedaży bezpośredniej
Instruments of Promotion in Direct Selling
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 279-289, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Promocja, Sprzedaż bezpośrednia
Promotion, Direct sales
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena sprzedaży osobistej jako jednej z podstawowych technik promocji stosowanych w sprzedaży bezpośredniej. Badano opinie klientów firmy sprzedającej kosmetyki z wykorzystaniem katalogu produktów. Badania prowadzono na terenie województwa kujawsko- -pomorskiego w listopadzie i grudniu 2010 r. Przeprowadzono wywiad bezpośredni z 228 respondentami, a narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety składający się z 34 pytań. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że sprzedaŜ osobista kosmetyków jest wygodnym sposobem na zakup produktów i jest wysoko akceptowana przez klientów.(abstrakt autora)

The aim of the study was to assess the catalog as a form of selling and techniques of promotion used in the direct selling of cosmetics. Customers' opinion has been studied. The company sells cosmetics with products' catalog. A questionnaire consisting of 34 questions have been used as a research tool, 228 respondents from Kujawsko-Pomorskie voivodeship have been examined. The study lasted from November to December of 2010. The results of the analysis indicate that the catalog as a form of selling of cosmetics is a convenient way to purchase products and thus has a high customer acceptance.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekonomia od A do Z, red. S. Sztaba,, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007,
  2. M. Waszczyk, S. Radacki, Etos sprzedaŜy bezpośredniej. Problemy moralne a istniejące uregulowania kodeksowe, w: Z zagadnień filozofii zarządzania i etyki biznesu, red. J. Kubka, Wyd. Politechnik Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 100-101.
  3. Ph. Kotler, Marketing. Zarządzanie programami marketingowymi, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 590;
  4. A. Dejnaka, Strategia reklamy, produktów i usług, Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 9-10
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu