BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowski Jarosław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wpływ elementów wizualnych na przekaz werbalny w komunikacji interaktywnej - badania eksperymentalne
The Impact of Visual Components on Verbal Message in Interactive Communication - Experimental Studies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 291-303, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Marketing internetowy, Reklama, Internet
e-marketing, Advertising, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz z rozwojem marketingu elektronicznego pojawiła się potrzeba identyfikacji czynników, które wpływają na skuteczność przekazu interaktywnego. W artykule przedstawiono przegląd uwarunkowań powiązanych z oddziaływaniem reklam w środowisku internetowym oraz koncepcję struktury obiektu reklamowego, który umożliwia wyznaczenie zależności pomiędzy komponentami składowymi komunikatu i ich wpływem na rezultaty.(abstrakt autora)

With the development of electronic marketing a needed to identify factors that influence the effectiveness of interactive media has appeared. The paper presents an overview of conditions associated with the factors affecting online advertising. There is presented the concept of internet advertising system structure, which makes it possible to determine the relationship between the textual and visual components and their impact on campaign results.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Rafaeli, Interactivity: From New Media to Communication, w: Advanced Communication Science: Merging Mass and Interpersonal Processes, red. R.P. Hawkins, J.M. Wieman, S. Pingree, Newbury Park, CA: Sage 1988, s. 110-111.
 2. C. Heeter, Implications of New Interactive Technologies for Conceptualizing Communication, w: Media Use in the Information Age: Emerging Patterns of Adoption and Consumer Use, red. J. Savaggio, J. Bryant, Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates, NJ 1989, s. 53-75.
 3. J. Stauer, Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence, "Journal of Communication" 1992, Vol. 42 (4),
 4. D. L. Hoffman, T.P. Novak, Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, "Journal of Marketing" 1996, Vol. 60,
 5. P.A. Pavlou, D.W. Stewart, Measuring the Effects and Effectiveness of Interactive Advertising: A Research Agenda, "Journal of Interactive Advertising", 1(1), 2000.
 6. Ch.H. Cho, How Advertising Works on the WWW: Modified Elaboration Likelihood Model, "Journal of Current Issues and Research in Advertising", 21(1), 1999,
 7. S. Rodgers, T. Esther, The Interactive Advertising Model: How Users Perceive and Process Online Ads, "Journal of Interactive Advertising", 1(1), 2000.
 8. Y. Chan, K. Kihan, P.A. Stout, Assessing the Effects of Animation in Online Banner Advertising: Hierarchy of Effects, "Journal of Interactive Advertising", Vol. 4, No 2, 2004.
 9. L. Hairong, J.L. Bukovac, Cognitive Impact of Banner Ad Characteristics: An Experimental Study, "Journalism and Mass Communication Quarterly", 76(2), 1999,
 10. A. E. Beattie, A.A. Mitchell, The Relationship between Advertising Recall and Persuasion: An Experimental Investigation, w: Psychological Processes and Advertising Effects: Theory, Research, and Application, red.: L.F. Alwitt, A.A. Mitchell, Hillsdale, NJ: Erlbaum 1985,s.129-155
 11. S.E. Taylor, S.C. Thompson, Stalking the Elusive Vividness Effect, "Psychological Review" 1982, No. 89,
 12. J.H. Ellsworth, M.V. Ellsworth, Marketing on the Internet: Multimedia Strategies for the World Wide Web, New York: John Wiley & Sons, Inc. 1995.
 13. S. Sundar, N. Sunetra, R. Obregon, C. Uppal, Does Web Advertising Work? Memory for Print vs. Online Media, "Journalism and Mass Communication Quarterly", 1999, No. 75(4),
 14. 14 N. Heo, S. Sundar, S. Chaturvedi, Wait! Why Is It Not Moving? Attractive and Distractive Ocular Responses to Web Ads, Annual Conference of the Association for Education in Journalism and Mass Communication, Washington, DC 2001.
 15. A. Lang, S. Zhou, N. Schwartz, P. Bolls, R. Potter, The effects of edits on arousal, attention, and memory for television messages: When an edit is an edit can an edit be too much?, "Journal of Broadcasting & Electronic Media" 1999, Vol. 44(1),
 16. A. Lang, R.F. Potter, P. Bolls, Where Psychophysiology Meets the Media, w: Media Effects: Advances in Theory and Research, red.: J. Bryant, M.B. Oliver, Taylor & Francis, Lawrence Erlbaum, 2008, s. 185-206.
 17. R. Bernard, Simple And Proven Ways Your Website Can Persuade Visitors, www.renaldobernard.com, 2010.
 18. H. Cannon, T. Richardson, A. Yaprak, Toward a Framework for Evaluating Internet Advertising Effectiveness, American Academy of Advertising Conference, Lexington, KY 1998.
 19. J.R. Bettman, M.F. Luce, J.W. Payne, Constructive Consumer Choice Processes, "Journal of Consumer Research" 1998, Vol. 25 (December),
 20. C.H. Cho, How Advertising works on the WWW: Modified Elaboration Likelihood Model, Paper presented at the American Academy of Advertising, Lexington, KY 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu