BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołno-Koguc Jolanta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami samorządowymi
Long-Term Financial Forecast as a Tool/Instrument for Local Finance Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 257-269, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Wieloletnia prognoza finansowa, Sektor finansów publicznych, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Zarządzanie finansami, Finanse samorządu terytorialnego
Long-term financial forecast, Public finance sector, Local government units, Financial management, Local government finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadziła szereg istotnych zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce. Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego (JST), obok zmian dotyczących zasad opracowywania ich budżetów, szczególne znaczenie ma ustanowienie w prawie finansowym nowego narzędzia planowania długookresowego. Jest nim wieloletnia prognoza finansowa, przyjmowana w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.(fragment tekstu)

The new Public Finance Act has introduced a number of significant changes in the organization and functioning of the public finance sector in Poland. From the standpoint of local government units, in addition to changes in the rules of drawing up their budg-ets, particular importance is the establishment of the financial law of the new strategic planning tools. It is the long-term financial forecast.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czołpińska E., Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialne-go, "Finanse Komunalne" 2010, nr 5.
  2. Filipiak B., Dylewski M., Kontrowersje związane ze sporządzaniem wieloletniej prognozy finansowej w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, "Finanse Komunalne" 2010, nr 12.
  3. Kotlińska J., Wieloletnia prognoza finansowa - jak rozumieć przepisy ustawowe, aby je prawidłowo stosować, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10.
  4. Krajewski P., Mackiewicz M., Stanios M., Więckowski B., Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej - dobre praktyki, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2010.
  5. Miemiec W., Podstawowe założenia reformy finansów samorządowych według projektu ustawy o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2008, nr 10.
  6. Stęszewski M., Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego, "Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów" 2008, nr 2.
  7. Szczubiał M., Wieloletnia prognoza finansowa - tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu z poszanowaniem przepisów o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 10.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu