BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cheba Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Methods of Forecasting Changes in Municipal Waste Production in Case of Cities
Metody prognozowania zmian wytwarzania odpadów komunalnych
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 302, s. 223-229, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications
Słowa kluczowe
Odpady komunalne, Gospodarka odpadami, Prognozowanie, Metody prognozowania
Commercial wastes, Waste management, Forecasting, Forecasting methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarowanie odpadami to obecnie jeden z istotniejszych problemów funkcjonowania skupisk ludzkich, szczególnie istotny w przypadku miast. Głównym problemem w gospodarce odpadami jest zerwanie prostej korelacji pomiędzy wzrostem gospodarczym a wzrostem ilości wytwarzanych odpadów. Prognozowanie ilości wytwarzanych odpadów na podstawie dotychczas stosowanych metod ekstrapolacji trendów, w sytuacji znacznych zmian w otoczeniu społecznogospodarczym okazuje się podejściem mało dokładnym. W literaturze przedmiotu proponuje się uwzględnienie w tym celu wielu różnych czynników zróżnicowanych geograficznie. W pracy przedstawiono wyniki modelowania i prognozowania zmian wytwarzania odpadów komunalnych w miastach. W badaniach testowano wpływ różnych czynników o charakterze społecznoekonomicznym na wytwarzanie odpadów komunalnych. (abstrakt oryginalny)

Waste management is currently one of the most important problems affecting densely populated areas, as in the case of cities. The main problem of waste management is to break a simple correlation between economic growth and the increase in the amount of waste. Forecasting the amount of municipal waste generation turns out to be inaccurate approach on the basis of previously applied methods in the situation of large changes in socio-economic environment. In the literature there is a wide variety of geographically diverse factors proposed for this purpose. This paper presents the results of modeling and forecasting the municipal waste generation changes in cities. In this study, the influence of the various socio-economic factors on the municipal waste production has been tested. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Beigl P., Salhofer S., Wassermann G., Maćków I., Sebastian M., Szpadt R., Prognozowanie zmian ilości i składu odpadów komunalnych, VI Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, Poznań 2005.
  2. Berbeka K., Konsekwencje wdrażania dyrektyw ekologicznych Unii Europejskiej dla konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce, UE, Kraków 2005.
  3. Boer den E., Boer den J., Jager J., Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami, Wydaw. PZiTS, Wrocław 2005.
  4. Christiansen K.M., Fischer C., Baseline projections of selected waste streams: Development of Methodology. European Environmental Agency, Technical Report no. 28", Copenhagen 1999.
  5. Dennison G.J., Dodd U.A., Whelan B., A socio-economic based survey of household waste characteristics in the city of Dublin, Ireland, waste quantities, "Resources, Conservation and Recycling", 1996, no 17.
  6. Hekkert M.P., Joosten L.A.J., Worrell E., Analysis of the paper and wood flow in the Netherlands, "Resources, Conservation and Recycling" 2000, vol. 30.
  7. Jalili Ghazi Zade M., Noori R., Prediction of municipal solid waste generation by use of artifical neural network: a case study of Mashhad, "International Journal of Environmental Research" 2008, vol. 2, no 1.
  8. Krajowy Plan Gospodarowania Odpadami 2014, Ministerstwo Ochrony Środowiska, 2010.
  9. Sircar R., Ewert F., Bohn U., Gahzheitliche Prognose von Siedlungsabfӓllen, Mull und Abfall 1, 7-11, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu