BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jewczak Maciej (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Spatial Distribution of Willingness to Pay for Health Services of Households in Poland
Przestrzenne zróżnicowanie poziomów gotowości do płacenia za świadczenia zdrowotne gospodarstw domowych w Polsce
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 302, s. 241-251, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Opieka zdrowotna, Komercjalizacja ochrony zdrowia, Analiza przestrzenna, Metody ilościowe, Świadczenia zdrowotne, Gospodarstwa domowe
Spatial distribution, Health care, Commercialization of health protection, Spatial analysis, Quantitative methods, Health care benefits, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykorzystanie metod ilościowych to obecnie standard w analizach sfery życia społecznogospodarczego. Również konieczności implementacji analiz podlega sektor opieki zdrowotnej. Coraz częściej i szerzej, wprowadza się tu techniki ilościowe, które pomagają w podejmowaniu jakże trudnych, zwłaszcza ze społecznego punktu widzenia, decyzji, np. o finansowaniu pewnych programów zdrowotnych, kosztem innych. Ze zbieranych systematycznie danych statystycznych wynika, że wydatki ponoszone na cele zdrowotne ciągle rosną, przy względnie stałym i niewystarczającym poziomie zasobów finansowych płatnika. Zapewnienie pacjentom szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego zostaje przeniesiona na ich barki, czego wynikiem może być, np. rosnąca ilość nakładów przeznaczanych z własnej kieszeni na niezbędne świadczenia. Sytuacja niewystarczających zasobów zmusza do poszukiwania dodatkowych sposobów finansowania opieki zdrowotnej np. poprzez wykup dobrowolnego, dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Celem artykułu jest wykazanie przestrzennego zróżnicowania gotowości do płacenia za świadczenia zdrowotne gospodarstw domowych w Polsce na przykładzie składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki możliwości identyfikacji gospodarstwa domowego w bazach danych Diagnozy Społecznej, na podstawie których prowadzone będą badania oraz wykorzystaniu technik wielowymiarowej analizy, artykuł ma na celu również wskazanie podobieństw struktury gospodarstw domowych zarówno pod względem samej gotowości do płacenia, jak i różnych czynników społeczno-gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to demonstrate the spatial distribution of willingness to pay for health services of households in Poland, on the example of voluntary health insurance. With the ability to identify a household in the databases of the Social Diagnosis, on the basis of which the research was conducted and with the use of multivariate analysis techniques, the article indicates the similarities in household structure in terms of the willingness to pay, as well as the socio-economic factors. (originnal abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Orlewska E., Nowakowska E. (2004), Farmakoekonomika dla studentów i absolwentów akademii medycznych, Poznań, p. 24.
  2. McFadden D. (1986), The Choice Theory Approach to Market Research, Marketing Science, vol. 5, no. 4.
  3. McFadden D. (2000), Economic Choices, prize lecture, p. 333.
  4. Milewski R. (ed.) (2002), Podstawy ekonomii, pp. 144-146.
  5. Louviere J., Hensher D., Swait J. (2000), Stated Choice Methods, Cambridge: Cambridge University Press, p. 44.
  6. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Wyd. StatSoft Polska Sp. z o.o. tom 3, Kraków.
  7. Gruszczyński M. (red.) (2010), Mikroekonometria, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu