BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimkowska Regina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu
The Passenger Cars Industry in the Changing Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 549-560, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Przemysł motoryzacyjny, Otoczenie biznesu
Automotive industry, Business environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka przedstawia przemysł motoryzacyjny w zmieniającym się otoczeniu ekonomicznym, polityczno-prawnym i społecznym. Można tutaj m.in. wskazać na zmiany w przemyśle motoryzacyjnym, które oddziaływały na samą branżę, gospodarkę, społeczeństwo. W ostatnich kilkudziesięciu latach przemysł ten dostosowywał się do regulacji prawnych, do zmian społecznych czy gospodarczych. Mało kto w 1895 r. w USA pomyślał, że wyprodukowanie czterech samochodów osobowych daje początek nowej erze w dziejach ludzkości. Czterdzieści lat później w 1938 r. wyprodukowano już 3 mln 100 tys. samochodów osobowych1 , a w 2007 r. z fabryk wyjechało ponad 72 mln pojazdów 2 . Jednak końcowe lata XX wieku przynoszą wiele zmian nie tylko w przemyśle samochodów osobowych na świecie, lecz także w bardzo szeroko pojętym jego mikro- i makrootoczeniu. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa obejmuje czynniki z bezpośredniego otoczenia firmy - czynniki wpływające na możliwości funkcjonowania na rynku. Do mikrootoczenia zalicza się przede wszystkim przedsiębiorstwo, dostawców, pośredników, konkurentów, nabywców i tzw. społeczności. Przez społeczności rozumiemy różnego rodzaju grupy interesów, które chcą potencjalnie lub aktualnie wpływać na działania przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia własnych celów. Dostawcy - nawet najbardziej uznane firmy samochodowe świata - coraz częściej otwierają zakłady produkujące części i podzespoły w krajach trzeciego świata. Powodowało to ogromne oszczędności na kosztach płacowych, ale często odbijało się na jakości produktu.(abstrakt autora)

The author presents the automotive industry in changing economic, political-legal and social environment. There can e indicated changes in the automotive industry, which affected the industry itself, the economy and society. In recent decades this industry has adapted itself to a state regulation, to economic and social change.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ł. Bąk, Dlaczego nie upadną koncerny samochodowe, "Wprost" 2009, nr  6, s. 49.
  2. P. Mason, Finansowy kataklizm. Koniec wieku chciwości,Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 1-28, 97-116.
  3. J. Hardy, Nowy polski kapitalizm, Wyd. Prasa i Ksiązka, Warszawa 2010, s. 175-244.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu