BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komor Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Marketing międzykulturowy a Country Cluster - ujęcie teoretyczne
Cross-Cultural Marketing and Country Cluster - Theoretical Depiction
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 573-586, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Marketing, Marketing międzynarodowy
Marketing, International marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje rozważania dotyczące zróżnicowań kulturowych na rynkach międzynarodowych. Omówiono zagadnienia związane z pojęciem marketingu międzykulturowego. W artykule poruszono problematykę wpływu zróżnicowań kulturowych na standaryzację, dyferencjację, orientacje przedsiębiorstw, marketing i biznes na rynkach międzynarodowych. Ponadto przedstawiono pojęcie i zakres marketingu międzykulturowego w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw. Następnie zaprezentowano zróżnicowane kręgi kulturowe (Country Cluster) na podstawie różnych teorii i modeli. W tym kontekście przedstawiono znaczenie identyfikacji Country Cluster dla marketingu międzykulturowego i biznesu międzynarodowego.(abstrakt autora)

The paper raises deliberations concerning cultural diversities on the international markets. There have been discussed issues connected to conception of cross-cultural marketing. In the paper the problems of influence of cultural diversities on standardization/ differentiation, orientations of enterprises, marketing and business on international markets have been brought up. Furthermore there are presented the conception and range of cross-cultural marketing in the international activity of enterprises. Subsequently there have been presented diversified cultures (Country Cluster) based on the cross-cultural models and theories. The significance of identification with Country Cluster for international business and cross-cultural marketing has been presented in that framework.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Gorynia, R. Owczarzak, Podstawy teorii internacjonalizacji i  globalizacji działalności przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 1-2, s. 2.
 2. T. Levitt, The Globalization of Marktes, "Harvard Business Review" 1983, May-June, s. 92-102.
 3. b. J. Naisbitt, Global Paradox. The Bigger the World Economy, the More Powerful Its Smallest Players, William Morrow & Company, Inc., New York 1994.
 4. C. Mennicken, Interkulturelles Marketing. Wirkungszusammenhänge zwischen Kultur, Konsumverhalten und Marketing, DUV, Wiesbaden 2000, s. 90.
 5. K. Mazurek-Łopacińska, Niektóre dylematy rozwoju marketingu globalnego, "Świat Marketingu" 2001, nr 11, www.swiatmarketingu.pl/index.php? rodzaj=01&id_numer=602287.
 6. J.C. Usunier, B. Walliser, Interkulturelles Marketing, Gabler, Wiesbaden 1993, s. 128.
 7. Ch. Emrich, Interkulturelles Marketing-Management: Erfolgsstrategien, Konzepte, Analysen, 2. Ueberarb. und erg. Aufl., DUV, Wiesbaden 2009, s. 392.
 8. D. Lindner, Interkulturelles Marketing: Grundlagen; Strategien; Chancen; Risiken, Verlag Dr. Müller, Sarbruecken 2004, s. 73.
 9. E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009, s. 68.
 10. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 248.
 11. D.A. Heenan, H.V. Perlmutter, Multinational organization development, Addison-Wesley, Reading, Mass.1979, s. 18-20.
 12. S. Ronen, O. Shenkar, Clustering countries on attitudinal dimensions: A review and synthesis, "The Academy of Management Review" July 1985, s. 444.
 13. 3 L. Kolman, N.G. Noorderhaven, G. Hofstede, E. Dienes, Cross- cultural differences in Central Europe, "Journal of Managerial Psychology" 2003, Vol. 18, Iss. 1, s. 86-87.
 14. G. Hofstede, Culture's Consequences - International Differences in Work Related Values, Newbury Park, London 1980.
 15. G. Hofstede, Culture's Consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations, Sage, Thousand Oaks. Ca. 2001.
 16. J. Henry, Creativity and Perception in Management, (The Open University 2001), Sage. London, Thousand Oaks 2002, s. 137.
 17. R.J. House, M. Javidan, Overview of Globe, w: Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, ed. R.J. House, P.J. Hanges, M. Javidan, P. Dorfman, V. Grupta, Sage, Thousand Oaks., Ca. 2004, s. 11-14.
 18. F.C. Brodbeck, Navigationshilfe für internationales Change Management. Erkenntnisse aus dem GLOBE Projekt, "OrganisationsEntwicklung" 2006, nr 3, s. 19.
 19. V. Gupta, P.J. Hanges, Regional and climate Clustering of Societal Cultures, w: Culture, Leadership, and Organizations..., s. 191.
 20. J.S. Chhokar, F.C. Brodbeck, R.J. House: Introduction,[w:] Culture and Leadership Across the World: The GLOBE Book of In-Depth Studies of 25 Societies, ed. F.C. Brodbeck, J.S. Chhokar, R.J. House, Lawrence Erlbaum Associates, New York 2007, s. 13.
 21. S. Ronen, O. Shenkar, Clustering countries on attitudinal dimensions: A review and synthesis, "The Academy of Management Review" July 1985, s. 435-454.
 22. S.P. Huntington, Clash of Civilizations?, "Foreign Affairs" Summer 1993, Vol. 72, No. 3, s. 22-49.
 23. 1 S.P. Huntington, The Clash of Civilizations, Simon & Schuster: New York 1996, s. 26.
 24. M.W. Peng, Global Business, Cincinnati: South-Western Cengage Learning 2009, s. 62-63.
 25. R.R. Gesteland, RóŜnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 18-35, 46-87.
 26. 4 C. Leeds, S.P. Kirkbride, J. Durcan, The Cultural Context of Europe: A Tentative Mapping, w: Human Resource Management in Europe, ed. P. Kirkbride, Routledge, London 1994, s. 24.
 27. J.C. Usunier, P. Sissmann, L'interculturel au Service du Marketing, "Harvard-V Expansion" 1986, No. 40 (Spring), s. 85.
 28. F.C. Brodbeck et. al, Cultural variation of leadership prototypes across 22 European countries, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2000, No. 73, s. 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu