BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kos Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA)
The Role of the Internet Transport Service Exchanges in Transport, Forwarding & Logistics Company Businesses
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 587-595
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Giełda, Historia Internetu, Działalność gospodarcza, Technologie transportowe, Logistyka transportu
Stock exchange, Internet history, Business activity, Transport technologies, Transport logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój internetowych giełd transportowych w Polsce spowodowany został przez wysoki stopień nasycenia rynku przedsiębiorstwami transportowymi, które mając problemy z rosnącymi kosztami m.in. tradycyjnych sposobów poszukiwania klientów oraz koniecznością minimalizowania pustych przebiegów pojazdów, były zmuszone do poszukiwania rozwiązań dających możliwości obniżenia kosztów działalności. Rozwój technologii informatycznych i Internetu stworzył podstawy do szybszej wymiany informacji, łatwiejszego nawiązywania kontaktów biznesowych oraz umożliwił dostęp również małym i średnim przedsiębiorstwom do szeroko rozumianego rynku usług transportowych, zwiększając ich szanse na powodzenia w prowadzonej działalności.(abstrakt autora)

The fast development of internet transport service exchanges in Poland has been caused by the high number of transport companies on the market which, having problems dealing with the increasing costs of traditional ways of finding customers, along with the pressure to minimize the number of empty runs, have forced the companies to look for the solutions to lower operation costs. The information technologies development, primarily in the form of the internet, made fast information exchange possible and business contacts easier. Owing to that development, small and medium size enterprises gained access to the extensive market of transport services, thus increasing their chances of success in their business.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Dyché, CRM - relacje z klientami, Helion, Gliwice 2002.
  2. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009, s. 331-332.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu