BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyżanowska Natalia
Tytuł
Nowy MSSF 15. Przychody z umów z nabywcami
Źródło
Rachunkowość, 2015, nr 1, s. 2-12
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Przychody, Sprzedaż, Umowa sprzedaży
International Financial Reporting Standard, Revenue, Sale, Contract of sale
Abstrakt
Przychód ze sprzedaży to jedna z najważniejszych kategorii ekonomicznych. Jego wysokość charakteryzuje aktywność przedsiębiorstwa, a zarazem stanowi punkt odniesienia przy ocenie wielkości zysku i zaangażowania zasobów. Jeżeli przychód ze sprzedaży jest tak ważną kategorią, to przepisy o rachunkowości powinny precyzyjnie określać, co stanowi sprzedaż a co jedynie ruch pieniądza (np. zaliczka), co uszczupla przychód a co jest kosztem, w którym momencie powstaje itp. Niestety, ustawa o rachunkowości, jak zresztą i dyrektywa UE na temat sprawozdawczości finansowej takich regulacji nie zawierają. Dlatego uważamy za celowe przedstawienie sposobu rozwiązania tej problematyki w nowym MSSF powstałym we współpracy z amerykańskim FASB, w wyniku wieloletniej dyskusji i krytycznej oceny praktyki. Teoretycznie rozwiązania MSFF dotyczące przychodów ze sprzedaży, po ich przyjęciu przez UE, mogłyby stosować także jednostki pozostające pod rządami ustawy o rachunkowości, gdyż ustawa, jak wspomniano, nie reguluje zagadnień szczegółowych związanych z ujęciem przychodów ze sprzedaży, zaś Krajowego Standardu Rachunkowości na ten temat na razie brak. Nie radzilibyśmy jednak iść tą drogą. Prościej i bezpieczniej jest stosować w rachunkowości zasady przewidziane dla sprzedaży w przepisach o podatku dochodowym.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0481-5475
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu