BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Korzyści skali a forma prawna przedsiębiorstw przetwórstwa mleka
Returns to Scale Versus Legal Form of Dairy Companies
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 32-36, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł mleczarski, Spółdzielczość mleczarska, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Dairy industry, Cooperative creameries, Data Envelopment Analysis (DEA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule określono charakter korzyści skali spółdzielni mleczarskich i przedsiębiorstw o innych formach prawnych działających w przemyśle mleczarskim. Korzyści skali przedsiębiorstw mleczarskich oceniono wykorzystując metody parametryczne i nieparametryczne. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to measure returns to scale in Polish dairy cooperatives and other legal forms of enterprises operating in the dairy industry. Economies of scale of dairy enterprises were evaluated using parametric and nonparametric methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baran J. 2010: Efektywność skali produkcji w sektorze przetwórstwa mleka. Rozprawa doktorska, Warszawa, 67.
  2. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes A. 1978: Measuring the Efficiency of Decision Making Units. "European Journal of Operational Research", 2(6), 429.
  3. Coelli T.J., Prasada Rao D.S., O'Donnell CJ., Battese G.E. 2005: An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. New York, 174.
  4. Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. 2007: Data Envelopment Analysis, A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Kluwer Academic Publisheres, New York, 23.
  5. Kamerschen D.R., Mckenzie R.B., Nardinelli C. 1992: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk, 29.
  6. Kowalski Z. 1996: Efekty skali a efektywność technologii i poziom zarządzania w rolnictwie rodzinnym. Bydgoszcz, 61.
  7. Pietrzak M. 2005: Porównanie zmian w ekonomice spółdzielni mleczarskich i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim w latach 1997-2002. "Rocz. Nauk. SERiA", t. VII, z. 2, 164-172.
  8. Pietrzak M. 2006: Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny. Wyd. SGGW, Warszawa, 74.
  9. Samuelson W.E, Marks S.G. 1998: Ekonomia menedżerska. PWE, Warszawa, 238.
  10. Seremak-Bulge J. 2009: Wpływ reformy i zwiększenia kwot na polskie mleczarstwo. "Przegląd Mleczarski", 1,30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu