BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogusz Małgorzata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Paluch Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Ocena wykorzystania funduszy UE w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego
Evaluation of the Use of the EU Funds in the Development of Entrepreneurship in Rural Areas of Małopolska Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 37-40, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Obszary wiejskie, Przedsiębiorczość, Wspólna Polityka Rolna, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
EU funds, Rural areas, Entrepreneurship, Common Agricultural Policy (CAP), Rural Development Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej rolnicy i mieszkańcy terenów wiejskich korzystają z funduszy strukturalnych UE na rozwój przedsiębiorczości. Wykorzystanie wsparcia finansowego w Polsce jest zróżnicowane i zależy od wielu uwarunkowań. Specyfika terenów wiejskich województwa małopolskiego uzasadnia potrzebę rozwoju różnych kierunków działalności pozarolniczej, która odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarczym wsi oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Jak wynika z przeprowadzonej analizy liczba złożonych wniosków i podpisanych umów w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, wskazują na właściwe wykorzystanie środków unijnych przez mieszkańców terenów wiejskich. Ma to z całą pewnością pozytywny wpływ na rozwiązanie problemu bezrobocia oraz migracji ludności do miast. (abstrakt oryginalny)

After the Polish accession to the European Union, farmers and rural inhabitants benefit from the European Union structural funds for business development. Use of financial support in the country vary and depends on many circumstances. The specificity of rural areas in the Małopolska voivodeship justifies the need to develop different lines of non-agricultural activities, which plays an important role in rural economic development and job creation. As the analysis shows the number of applications submitted and signed contracts with the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture in Krakow, indicate the proper use of funds by the inhabitants of rural areas. This is certainly a positive impact on the problem of unemployment and migration to the cities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ARiMR. www.arimr.gov.pl, 2011.
  2. Siekierski J. 2010: Wykorzystanie środków unijnych w rozwoju wsi i rolnictwa województwa małopolskiego. [w:] Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w gospodarce opartej na wiedzy, red. W. Musiał. UR, Kraków, 131-141.
  3. Tabor K. 2010: Przestrzeń doradztwa i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. [w:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Stan i perspektywy rozwoju, red. K. Krzyżanowska. SGGW, Warszawa, 125-141.
  4. Żmija J. 1999: Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski. UR, Kraków, 134-139.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu