BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boratyńska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Bankructwo przedsiębiorstw w Polsce
Bankruptcy of Enterprises in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 41-44, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Bankructwo, Upadłość przedsiębiorstwa
Bankruptcy, Enterprise bankruptcy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule określono zmiany w zakresie liczby i struktury bankructw przedsiębiorstw w Polsce. Dokonano podziału bankructw podmiotów według następujących kryteriów: forma prawna, województwo, branża. Dokonując analizy otrzymanych wyników można stwierdzić, iż największa liczba upadłych przedsiębiorstw funkcjonowała w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2010 r. spółki z o.o. stanowiły prawie 70% wszystkich bankructw. Warto zwrócić uwagę, iż w analizowanym okresie największa liczba upadłości miała miejsce w przemyśle, handlu i transporcie. (abstrakt oryginalny)

This article presents changes in number and structure of bankruptcies of enterprises in Poland. The analysis results were presented according to the following criteria: enterprise legal form, division by provinces and branches. It is worth pointing out, that the greatest number of bankruptcies in the period analysed constituted limited liability companies (in 2010 it accounted for almost 70% of all bankruptcies). Considering branches, the greatest number of bankruptcies of enterprises took place in the industry, trade and transport. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Euler Hermes 2009: Informacja prasowa, www.eulerhermes.pl.
  2. Herman A. (red.). 2010: Bankructwo czy upadłość? "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 4(17), 5, 10.
  3. Mączyńska E. (red.). 2005: Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. "Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej", Tom XCII, SGH, Warszawa, 13.
  4. Pieńkowska M. 2005: Ujęcie upadłości w teorii przedsiębiorstwa. [w:] Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Mączyńska. "Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej", Tom XCII, SGH, Warszawa, 19-23.
  5. Prusak B. 2011: Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw. Ujęcie międzynarodowe. CeDeWu, Warszawa, 61.
  6. Report of Coface -bankruptcies in Poland in 2008. 2009: Warszawa, www.coface.pl, 12.01.
  7. Report of Coface - bankruptcies in Poland in 2010. 2011: Warszawa, www.coface.pl, 4.01.
  8. Schwartz A. 2004: A Normative Theory of Business Bankruptcy. Paper 32, Yale University, www.law.bepress.com.
  9. Szymański W. 2005: Globalizacja a proces kreacji i destrukcji przedsiębiorstw. [w:] Zagrożenie upadłością, red. K. Kuciński, E. Mączyńska. "Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowe", Tom XCIII, SGH, Warszawa, 17.
  10. Woźniak A. 2010: Małym firmom jest coraz trudniej przetrwać. "Rzeczpospolita", 115, 19.05.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu