BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chądrzyński Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Problematyka innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Issues of Innovation of Enterprises from the Food Industry
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 50-54, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Innowacyjność przedsiębiorstw
Food industry, Enterprise innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu omówiono wybrane zagadnienia dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Przedstawiono ogólne wskaźniki innowacyjności polskiej gospodarki oraz przedsiębiorstw ogółem. W szczególności skupiono się na nakładach i podjęto próbę określenia efektów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw sektora spożywczego. (abstrakt oryginalny)

In the study chosen issues concerning the innovative activity of enterprises of the food industry were discussed. Total rates of the innovation of the Polish economy and enterprises were described with the whole. In particular they concentrated on the expenditure and they made an attempt at determining effects of the innovative activity of food business operators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006. 2005-2007: Notatki informacyjne. Wyniki badań GUS. Główny Urząd Statystyczny, Departament Przemysłu w Warszawie.
  2. European Innovation Scoreboard (EIS), 2009, 2010: Comparative analysis of innovation performance. PRO INNO Europe(r) European Union, 72.
  3. Juchniewicz M. 2009: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście innowacyjności sektora niskiej techniki. "Rocz. Nauk. SERiA", t. XI, z. 1, 163-167.
  4. Rocznik Statystyczny Przemysłu. 2002-2009: Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
  5. Szczepaniak I. 2010: Ekonomiczna ocena innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. "Przemysł Spożywczy", listopad, t. 64, 48.
  6. Tokaj-Krzewska A., Pyciński S. (red.) 2006: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  7. www.stat.gov.pl, 8.04.2011.
  8. Zalewski R.I. 2010: Działalność B&R w przemyśle produkcji żywności w Unii Europejskiej. "Przegląd Mleczarski", 1, 24-27.
  9. Żołnierski A. (red.) 2006: Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 11-12.
  10. Żołnierski A. (red.) 2008: Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty. Raport, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu