BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmurzyńska Katarzyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę jakości w sektorze rolno-spożywczym
Impact Assessment of Structural Funds on Improvement of Quality in Agricultural Sector and Ford Industry
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 55-61, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł rolno-spożywczy, Fundusze strukturalne, Fundusze unijne, Jakość, Sektor rolno-spożywczy
Agri-food industry, Structural funds, EU funds, Quality, Agri-food sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera próbę oceny wpływu wdrażanych od 2000 roku programów strukturalnych na poprawę szeroko pojętej jakości w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Analizie poddano wybrane działania programów, ich cele założone na początku wdrażania oraz to czy przyczyniły się do poprawy szeroko pojętej jakości. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt of impact assessment of funds that were implemented in Poland since year 2000 on the improvement of quality in agricultural holdings and food industry companies. Selected measures have been analyzed: their objectives established at the beginning of implementation and whether it contributed to the improvement of quality in agri-food sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bułkowska M., Chmurzyńska K. 2007: Wyniki realizacji PROW i SPO "Rolnictwo" w latach 2004-2006. IERiGŻ--PIB, Warszawa.
  2. Gradziuk K. 2007: Realizacja programu SAPARD w Polsce - zróżnicowanie regionalne. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Raport: Analiza wyników realizacji poszczególnych działań Programu SAPARD w świetle celów Programu oraz wpływ zmian społeczno-ekonomicznych na realizację Programu w latach 2002-2006.2007: MRiRW, Warszawa.
  4. Raport: Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.2010: MRiRW, Warszawa.
  5. SPOtkania miesięczne Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" - Informacje o stanie realizacji programu. 2009: MRiRW, Warszawa.
  6. Załączniki do uchwały nr 44 Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" z dnia 29 września 2009 roku, stan z I połowy 2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu