BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chotkowski Jacek (Politechnika Koszalińska), Rembeza Jerzy (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Bonin)
Tytuł
Polityka rozwoju obszarów wiejskich w świetle teorii rozwoju regionalnego
Policy of Rural Aresas Development in the Light of the Theory of Regional Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 62-66, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Polityka regionalna, Rozwój regionalny, Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich
Economic theory, Regional policy, Regional development, Rural areas, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano opisane w literaturze ekonomiczne teorie rozwoju regionalnego. Scharakteryzowano koncepcje teoretyczne społeczno-gospodarczego rozwoju regionów peryferyjnych, w tym obszarów wiejskich. Na tle zasad teoretycznych zarysowano kluczowe kierunki polityki spójności UE oraz problemy polityki regionalnej w Polsce. Szczególne wyzwanie stanowi polityka rozwoju obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the economic theories of regional development described in the literature. It describes also theoretical concepts of social and economic development of peripheral areas, including rural areas. Against the background of theoretical rules it presents the fundamental directions of the cohesion policy of the EU as well as shows the problems of regional policy in Poland and identifies particular challenges connected with the rural areas development policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug M. 1994: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa, 742-749.
 2. Bogdański M. 2006: Teorie rozwoju regionalnego. "Zagadnienia Ekonomiczne", 5, 187-211.
 3. Chotkowski J. 2011: Specyfika działań marketingowych na rynku rolnym. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 1, 64-80.
 4. Czyżewski A. 2007: Teoretyczne przesłanki polityki rolnej. [w:] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne, red. A. Czyżewski. AE, Poznań, 15-56.
 5. Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M. 2002: Programowanie rozwoju lokalnego w świetle regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej. [w:] Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. IERiGŻ, IRWiR PAN, SGH, Warszawa, 15-36.
 6. Gorzelak G. 2007: Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej. [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Tom I, MRR, Warszawa, 101-118.
 7. Grosse T.G. 2002: Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. "Studia Regionalne i Lokalne," 1, 25-48.
 8. Grosse T.G. 2007: Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych. [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Tom I, MRR, Warszawa, 121-134.
 9. Jasiulewicz M., GostomczykW., Kiełczewski R. 2002: Podstawy agrobiznesu. Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 10. Kamiński W. 1997: Polityka regionalna a rozwój obszarów wiejskich. "Rocz. Nauk Roln.", seria G, t. 87, z. 1,113-126.
 11. Kierunki Rozwoju Obszarów Wiejskich. Założenia do "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa" 2010: MRiRW, Warszawa.
 12. Kłodziński M. 2006: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. IRWiR PAN, Warszawa.
 13. Marshall A. 1925: Zasady ekonomiki. Tom 1. Wyd. M. Arcta, Warszawa.
 14. Olejniczak W., Kurczuk A. 2011: Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 11, 119-130.
 15. Rocznik Statystyczny Województw 2010. 2010: GUS, Warszawa.
 16. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 2000: Ekonomia. Tom 2. WN PWN, Warszawa.
 17. Spychalski G. 2005: Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
 18. Stankiewicz W. 2007: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa, s. 520.
 19. Szlachta J., Zaleski J. 2010: Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020. Gospodarka Narodowa, 10.
 20. Szymoniuk B. 2008: Partnerstwo klastrów gospodarczych: szansa dla europejskie regionów peryferyjnych. Przypadek Lubelszczyzny. "Studia Regionalne i Lokalne", 1, 81-87.
 21. Thünen J.H. 1996: Der isolirte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie. G. Fiszer Verlag, Stuttgart.
 22. Wilkin J. 2008: Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, red. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Warszawa, 9-20.
 23. Yuill D., Ferry M., Gross T. 2008: Przegląd, zmiany, reformy - zmiany polityki regionalnej w Unii Europejskiej w Norwegii. "Studia Regionalne i Lokalne", 1, 5-37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu