BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Marta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Żmija Janusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zasoby i wyniki produkcyjno-ekonomiczne w wybranych gospodarstwach z chowem bydła mlecznego w Małopolsce w 2007 i 2009
Resources and Production-Economic Results in the Selected Farms with Dairy Cattle Breeding in Małopolska Province in the Years 2007 and 2009
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 67-71, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Mleczarstwo, Dochody rolnicze
Milk production, Dairy, Farm household income
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
W artykule poruszono tematykę zmian zasobów i wyników produkcyjno-ekonomicznych w wybranych gospodarstwach mlecznych województwa małopolskiego w latach 2007 i 2009. Dokonano ogólnej charakterystyki obejmującej: zmiany w parametrach opisujących powierzchnię gospodarstw, zmiany dotyczące liczebności stada, wydajności krów mlecznych oraz wysokości kwoty mlecznej. Posługując się produkcją końcową brutto oraz produkcją czystą poddano analizie wskaźniki produktywności ziemi, pracy i kapitału. Obliczono dochód rolniczy netto i dochód osobisty. Analiza wymienionych wcześniej parametrów i wskaźników wskazuje na znaczne pogorszenie się sytuacji ekonomicznej badanych gospodarstw. (abstrakt oryginalny)

The paper was prepared based on data from farms with dairy cattle breading in Małopolska as well as information from Central Statistical Office and data from publications concerning milk production in Poland. We have decided that our research concern farm with dairy cattle breading located in Małopolska, in which farmers have at least 5 milk cows in herd. We collected data from 168 farms. All the questions concerns situation in farm in 2007. It was the first part of data which we collected from farms, because in 2010 the survey was repeated in chosen farms again to check in what condition they were in 2009. We checked resources of land, labor and capital in surveyed farms. Then we calculated them per work unit, per 1 ha and per 1 thousand zl. We also compared income per one work unit with average yearly gross wage and salary in national economy in 2007 and 2009. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J. 2007: Geografia rolnictwa Polski. PWE, Warszawa, 97.
  2. Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2009 r. GUS. Publikacja dostępna on line.
  3. Kwiecień W. 1986: Metoda modelowa w badaniach ekonomiczno-rolniczych. PWRiL, Warszawa, 36-38.
  4. Rębisz W. 1986: Efektywność i intensywność wzrostu produkcji w rolnictwie. Monografie i opracowania. Wyd. Uczelniane Szkoły Głównej Planowania i Statystki. Warszawa, 14.
  5. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2009: GUS, Warszawa, 193.
  6. Rogacki H. 2007: Geografia społeczno-gospodarcza Polski. PWN, Warszawa, 249.
  7. www.arimr.gov.pl.
  8. www.fadn.pl.
  9. www.stat.gov.pl.
  10. Ziętara W., Olko-Bagieńska T. 1986: Zadania z analizy działalności gospodarczej i planowania w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa, 75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu