BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Matuszczak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wydatki budżetowe na sektor rolny w Polsce w latach 1996-2011
Budgetary Expenditure on Agricultural Sector in Poland for the Period 1996-2011
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 79-85, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wydatki budżetowe, Rolnictwo, Rozwój wsi, Rynek rolny, Środki pomocowe UE
Budget expenditures, Agriculture, Rural development, Agricultural markets, EU aid funds
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
Agricultural Social Insurance Fund
Abstrakt
W artykule dokonano oceny dynamiki środków budżetowych przeznaczonych na realizację polityki rolnej w Polsce w latach 1996-2011 (16 lat), z wyróżnieniem okresu przed i po akcesji do UE. Badanie przebiegało na kilku płaszczyznach. W pierwszej oceniono relację wydatków na sektor rolny względem wydatków ogółem w warunkach zmian w makroekonomicznym otoczeniu budżetu rolnego. Rozpatrzono także proporcje wydatków budżetowych na rzecz poszczególnych części ogólnego budżetu rolnego, tj.: rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, a także udział wydatków ze środków pomocowych z UE w łącznym planie wydatków w budżecie rolnym Polski, co pozwoliło określić relacje pomiędzy finansowaniem unijnym i krajowym celów budżetowych w polityce rolnej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The intention of the authors was to assess the dynamics of the budgetary funds allocated for the implementation of agricultural policy in Poland in the long term, for years 1996-2011 (16 years) with honors from the period before and after accession to the EU. The study proceeded on several fronts. In the first report of expenditure has been assessed on the agricultural sector in terms of total expenditure changes in macroeconomic conditions surrounding the agricultural budget. Were examined as well as the proportion of budgetary expenditure for each part of the overall agricultural budget, namely: agriculture, rural development and agricultural markets. Also compares the share of spending by the aid of the EU total agricultural budget Polish, which will determine the relationship between EU and national financing of the budgetary targets in agricultural policy in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżewski A. 1997-2011: Opinie o projektach ustaw budżetowych na lata 1997-2011 w części dotyczącej Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Dział 0.10 cz. 32, 33,35 oraz pozostałe części dotyczące rolnictwa, sporządzone na zamówienie Kancelarii Senatu (Biura Informacji i Dokumentacji, Dział Informacji i Ekspertyz).
  2. Czyżewski A. 2001: Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków zrównoważonego rozwoju rolnictwa. [w:] Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce, Czyżewski A. red., "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu", 13, 11.
  3. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. 2006: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze regulatorów i rynków rolnych. AEP, Poznań, wyd. II, 85, 97,117.
  4. Czyżewski A., Poczta A., Wawrzyniak Ł. 2006: Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej. "Ekonomista", 3. Warszawa.
  5. Hrynkiewicz J. 2010: KRUS jest dobry a nie zły. "Gazeta Wyborcza", 10.02.2010.
  6. Wilkin J. 2010: KRUS posiadaczy ziemskich. "Gazeta Wyborcza", 16.03.2010.
  7. Woś A. 2000: Rolnictwo wobec narastającego kryzysu. IERiGŻ, Warszawa, 37.
  8. Zegar J.S. 2003: Dochody rolników na progu akcesji do Unii Europejskiej. "Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy", 482, IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu