BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domańska-Szaruga Beata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Senkus Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Nadzór właścicielski oraz dylematy członkostwa w banku spółdzielczym
Ownership Supervision and Membership Dilema in Cooperative Bank
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 86-90, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Nadzór właścicielski, Rada nadzorcza
Cooperative banks, Shareholders supervision, Supervisory board
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie niektórych aspektów członkostwa w banku spółdzielczym ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z niewielką atrakcyjnością tego członkostwa. Poruszono równia problematykę sprawowania nadzoru właścicielskiego w bankach spółdzielczych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents selected issues related with corporate governance in cooperative banks. Bank's business objective structured in the form of cooperatives and the relationship between owners, who are members of cooperative and managers were analyzed. The characteristics and advantages of cooperatives banks, as well as some issues related to business and the attractiveness of membership in the cooperative bank were mentioned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alińska A. 2002: Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej. Twigger, Warszawa, 64.
  2. Domańska-Szaruga B. 2007: Rola banków spółdzielczych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, 89.
  3. Gostomski E. 2008: Member value. Spółdzielcza wartość dodana. Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 6, 34, 35.
  4. Jeżak J. (red.) 2005: Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 20-27.
  5. Lis K.A., Sterniczuk H. 2006: Nadzór korporacyjny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 111.
  6. Olko-Bagieńska T., Stoksik T., Szymański J. 2001: Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Komentarz. Twiger, Warszawa, 16-17.
  7. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P. 2002: Efektywny nadzór korporacyjny. PWE, Warszawa, 70-71.
  8. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, art. 1 par. 1, 2 z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, art. 2 z późn. zm.
  10. Węcławski J. 2000: System bankowy w Polsce. Rzeszów, MIG, 30, 34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu