BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fabisiak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wykorzystanie środków z PROW w krajach Środkowo-Wschodniej Europy w latach 2004-2006
Use of RDPS' Funds in the Countries of Central and Eastern Europe in the Years 2004-2006
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 91-96, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Agriculture, Rural Development Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
W pracy przedstawiono poziom i strukturę wykorzystania środków finansowych zarówno wśród krajów Środkowej i Wschodniej Europy, jak i UE-25 przeznaczonych dla sektora rolnego w ramach PROW w okresie dostępności tych środków dla krajów Środkowej i Wschodniej Europy. Porównano także wielkość tych środków w odniesieniu do przeciętnej liczby pracujących w sektorze rolnym w danym kraju, powierzchnię wykorzystywanych UR na statystyczne gospodarstwo oraz ich udział w wartości dodanej brutto wytwarzanej przez sektor rolny. Na tej podstawie przeprowadzono również analizy skupień zarówno dla krajów Środkowej i Wschodniej Europy, jak i pozostałych krajów UE. (abstrakt oryginalny)

Membership in the EU offers possibilities of financial support for the agriculture and an accelerated economic development of rural areas. It is a chance for further development of agriculture and rural areas in the CEEC. In the paper level of the RDP funds for agricultural sector in the CEEC was presented. Volume of funds in relation to farm, to 1 ha of agricultural area and to 1 person employed in analyzed sector and their share in GVA were compared. Also there were the Ward analyses conducted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kawecka-Wyrzykowska E. 2002: Problemy związane z oceną pozycji netto Polski wobec budżetu WE. Wspólnoty Europejskie, 7/8 (130/131), 21-26.
  2. Musiał W. 2003 : Projekcja wdrażania wspólnotowej polityki strukturalnej w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego). Acta Agraria et Silvestria, series Agraria, sekcja ekonomiczna, XL, 2, 313-323.
  3. Poczta W. 2008: Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sytuację ekonomiczną sektora rolnego w latach 2004-2006. Wieś i Rolnictwo, 1(138), 19-33.
  4. Rural development in the European Union. Statistical and economic information. Report 2007: European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels.
  5. Zegar J.S. 2004: Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej). IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu