BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Tadeusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie w ramach działania SPO 2004-2006
Vocational Training for Persons Employed in Agriculture in the SOP Agriculture 2004-2006
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 97-103, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie w rolnictwie, Szkolenie zawodowe, Sektorowy Program Operacyjny, Ocena programów szkoleniowych
Employment in agricultural sector, Vocational training, Sectoral Operational Programme, Training programme evaluation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono analizę i efektywność jednego z działań programu Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (SPO "Rolnictwo") jakim były szkolenia zawodowe osób zatrudnionych w rolnictwie. Budżet szkoleń w latach 2004-2006 wyniósł 76,58 min zł, z tego 80% środków pochodziło z UE. W latach 2004-2008 przeprowadzono łącznie 15 311 szkoleń i przeszkolono 414 083 osób zatrudnionych w rolnictwie. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że szkolenia są bardzo ważnym instrumentem podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie. Szkolenia były bardzo pozytywnie oceniane przez uczestników szkoleń, którzy wskazywali również na dużą potrzebę realizacji tego działania. (abstrakt oryginalny)

Sectoral Operational Programme Restructuring and Modernisation of the "Food Sector and Rural Development 2004-2006" (SOP "Agriculture") aimed at improving competitiveness, and sustainable and balanced growth of the broader agricultural sector in Poland. One of the measures under Priority 1 of the SOP Agriculture were vocational training for persons employed in agriculture and forestry (Action 1.3), which account for 78.56 mln zl. Most resources in this action were spent in the following provinces Mazowieckie, Podkarpackie and Małopolska, and the least resources in Lubuskie, Zachodniopomorskie and Opole. Operation Training was carried out in two editions. In the years 2004-2008 a total of 15,311 training were conducted and 414,083persons were employed in agriculture trained. Based on the survey the analysis found that the training was evaluated by trainees very positive. Information about training farmers obtained mainly from ODR the municipalities and administrative authorities, which proves their institutional role as a source of information and knowledge for farmers. Training participants also expressed the need for further upgrading of skills, and preferred training topics are, production technology of plant and animal, EU funds, ecology, good agricultural practice and the requirements and provisions of the EU. Almost half of those participating in training also benefited from other activities of this program. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bułkowska M. 2007: Wyniki realizacji PROW i SPO "Rolnictwo" w latach 2004-2006. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
  2. Efektywność wykorzystania środków w ramach działań: "Szkolenia" i "Wsparcie doradztwa rolniczego" i wpływu tych działań na podjęcie przez rolników decyzji o przystąpieniu do innych działań w ramach "Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". 2009: Ekspertyza MRiRW, Warszawa.
  3. Kuśmirek C. 2006: Przebieg i stan wdrażania działań Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006: 1.3. Szkolenia. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4(48) Warszawa, s. 82.
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia". Dz.U. Nr 252, poz. 2525 z późn. zm.
  5. Wykorzystanie środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" w województwach. 2008: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW. Informacja MRiRW, Warszawa.
  6. fcww.fapa.com.pl.
  7. www.minrol.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu