BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Robert (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie reklamą w przedsiębiorstwie - kontekst skuteczności w dobie globalizacji
Advertising Management in the Enterprise - Context of Efficiency in the Globalisation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 619-632, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Reklama, Globalizacja
Management, Advertising, Globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prowadzenie działalności reklamowej należy do najbardziej złożonych procesów zarządczych. Wynika to z wielości czynników, które wywierają wpływ na strategię reklamową i kształtują jej efekty. Jednym z nich są uwarunkowania związane z zachodzącymi we współczesnym świecie procesami globalizacji. Znajduje to odzwierciedlenie w ocenie skuteczności działań reklamowych podejmowanych przez podmioty pochodzące z różnych krajów. Celem opracowania jest przedstawienie różnic w efektach działań reklamowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne. Podstawą rozważań są wyniki badań dotyczących procesów zarządzania działalnością reklamową przeprowadzonych wśród działających na polskim rynku przedsiębiorstw.(abstrakt autora)

Carrying out advertising activities belongs to the most complex managerial processes. It results from multiplicity of factors, which exert their influence on the advertising strategy and shape its effects. One of them is a set of determinants related to the process of globalisation taking place in the contemporary world. This is reflected in assessment of efficacy of advertising activities undertaken by entities coming from various countries. The objective of the elaboration is to present differences in effects of advertising actions carried out by Polish and foreign enterprises. The grounds for deliberations are the results of research concerning the advertising activity process management, carried out among enterprises operating in the Polish market.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Reklama w  procesach konkurencji, red. R. Nowacki, M. Strużycki, Difin, Warszawa 2011.
  2. Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Nowacki, Difin, Warszawa 2010.
  3. Model funkcjonowania tego typu organizacji jest opisany dokładnie w  wielu pozycjach literaturowych, m.in. G.S. Yip, Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
  4. T. Levitt, The Globalizations of Market, "Harvard Business Review" 1983, May-Juni, s. 92-102, za: G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T, Purdie, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 5.
  5. A. Kanso, R.A. Nelson, Advertising Localization Overshadows Standarization, "Journal of Advertising Research" 2002, January-February.
  6. B. Toyne, P.G. Walters, Global Marketing Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1993, s. 542, [za:] E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004, s. 230.
  7. R. Nowacki, Zarządzanie reklamą jako przejaw dostosowywania się polskich przedsiębiorstwo warunków globalizacji, [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w  warunkach spowolnienia gospodarczego, red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jarząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 181.
  8. R.M. Hodgetts, F. Luthans, International Management. Culture, Strategy and Behaviour, Irwin McGraw-Hill, Boston 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu