BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzeł Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Franchising jako opcja rozwoju firmy- strategia Chains Builder I Turnkey
Franchising as a Business-Development Option - Chains Builder I Turnkey Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 633-644, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa
Enterprise development, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Turcja
Turkey
Abstrakt
Dzisiejsze wysoce konkurencyjne otoczenie gospodarcze motywuje do szukania kooperacji z innymi podmiotami. Główną siłą sprawczą, która zmusza przedsiębiorców do współpracy z innymi partnerami, jest fakt, że możliwości rozwoju nowych produktów oraz penetracja nowych rynków stały się zbyt kosztownym przedsięwzięciem do realizowania w pojedynkę. Dlatego popularność franchisingu wciąż rośnie. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego część światowych sieci franchisingowych obecnych również w naszym kraju decyduje się mieć zarówno placówki własne, jak i jednostki franchisingowe. Autorka naświetliła ten problem na podstawie teorii agencji oraz strategii zaproponowanych przez Gillisa i Combsa.(abstrakt autora)

Today's highly competitive economic environment motivates to seek cooperation with other entities. The main reason why companies are forced to cooperate with other partners is the fact that opportunities to develop new products and penetrate new markets have become too costly to carry out alone. Therefore, the popularity of the franchise continues to grow. The paper attempts to answer the question why some of the world's famous franchise network, existing in our country too, chooses to have both its own outlets and franchised units. The author highlight this problem based on the Theory of Agency and the strategies proposed by the Gills and Combs.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W.E. Gillis, J.G. Combs, Franchisor strategy and firm performance: Making the most of strategic resource investments, "Business Horizons" 2009, No. 52, s. 553-561.
  2. S.C. Michael, The effect of organizational form on quality: The case of franchising. "Journal of Economic Behavior & Organization" 2000, Vol. 43(3), s. 295-318.
  3. J. Combs, D. Ketchen, Why Do Firms Use Franchising As an Entrepreneurial Strategy? A Metaanalysis, "Journal of Management" 2003, Vol. 29(3), s. 443-465.
  4. J.L.Bradach, Using the plural form in the management of restaurant chains, "Administrative Science Quarterly" 1997, No. 42(2), s. 276-303.
  5. W.E. Gillis, J.G. Combs, Franchisor strategy and firm performance: Making the most of strategic resource investments, "Business Horizons" 2009, No. 52, s. 553-561.
  6. M. Święcka, Zagraniczna franczyza na polskim rynku, "HURT & DETAL" 2010, nr 11 (57), s. 60-61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu