BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulczyńska Urszula (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kubicka Alicja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
E-commerce w Polsce i Niemczech - wyniki badań ankietowych
E-Commerce in Poland and Germany - Survey Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 659-673, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Biznes elektroniczny, Handel elektroniczny, Badania ankietowe
e-business, e-commerce, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych na temat preferencji i zachowań konsumentów dokonujących zakupów z wykorzystaniem Internetu w Polsce i w Niemczech. Ich celem było określenie obszarów i skali różnic występujących wśród e-nabywców w obydwu krajach oraz porównanie świadomości przysługujących im praw i zakresu ich wykorzystania.(abstrakt autora)

The paper presents the results of survey on consumer preferences and purchasing behavior with the use of the internet in Poland and in Germany. The research objective was to determine the areas and range of differences among e-buyers in both countries and also comparison of awareness of consumers' rights and scope of their use.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Jaroszek, Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 25.
  2. B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002, s. 80-81.
  3. A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu