BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymura - Tyc Maja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Bałon Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ekoinnowacja i marketing zrównoważony w procesach tworzenia wartości
Eco-Innovation and Sustainable Marketing in Value Creating Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 675-687
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Ekoinnowacje, Marketing, Wartość jako kategoria nauk społecznych
Eco-innovation, Marketing, Value as a category of social sciences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie ekoinnowacji i marketingu zrównoważonego w procesach tworzenia wartości. Punkt wyjścia rozważań stanowi przedstawienie innowacji i marketingu jako istoty biznesu oraz podstawy tworzenia wartości. Zdefiniowano pojęcie ekoinnowacji na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz przedstawiono genezę i rozwój koncepcji marketingu zrównoważonego. Ukazano teoretyczny oraz praktyczny wymiar ekoinnowacji w procesie tworzenia wartości. Przyjęcie procesowej interpretacji marketingu zrównoważonego umożliwiło zaprezentowanie jego roli w kształtowaniu i wdrażaniu ekoinnowacji oraz wpływu na wartość dla klienta, przedsiębiorstwa i ogółu społeczeństwa.(abstrakt autora)

The aim of this paper is to present the role of eco-innovation and sustainable marketing in the value creating processes. At the beginning the innovation and marketing processes are presented as the essence of business and a basis for value creation. Next the concepts of ecoinnovation and sustainable marketing are defined with the reference to the idea of sustainable development. The influence of eco-innovation on value for customer and vale for firm are discussed on both theoretical and empirical basis. Next the role of sustainable marketing in the process of developing and implementing eco-innovation is described, showing its influence on value creation for the customers, firms and the whole society.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Warszawa 1992, s. 53.
 2. P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 42.
 3. R. Rothwell, Successful Industrial Innovation: Critical Success Factors for the 1990s', "R&D Management" 1992, Vol. 22.
 4. F. Piontek, O globalizacji z rozwagą i krytycznie, "Problemy Ekologii" 2002, nr 1, s. 31.
 5. W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010, s. 27.
 6. M. Charter, T. Clark, Sustainable Innovation, The Centre for Sustainable Design, University for the Creative Arts, Farnham 2007.
 7. K. Rennings, Redefining innovation - eco-innovation research and the contribution from ecological economics, "Ecological Economics" 2000. Vol. 32, No. 2.
 8. F.M. Belz, K. Peattie, Sustainability Marketing. A Global Perspective, John Wiley & Sons, Chichester 2009, s. 25-31.
 9. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 26.
 10. J. Leśniak, Rola instrumentów marketingu ekologicznego we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwecji, [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, red. S. Figiel, PWE, Warszawa 2010, s. 437.
 11. M. Charter, Greener Marketing: A Greener Marketing Approach to Business, [w:] Marketing and sustainability, eds. M. Charter, K. Peattie, J. Ottman, M.J. Polonsky, Centre for Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society, in association with The Centre for Sustainable Design, Cardiff 2002, s.12.
 12. M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i  przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, s. 63-83.
 13. A. Dringoli, Creating Value Through Innovation, Edward Elgar Publishing, Northampton 2009.
 14. J. Carrillo-Hermosilla, P. Del Rio González, T. Könnölö, Eco- Innovation. When Sustainability and Competitiveness Shake Hands, Polgrave Macmillan, s. 182.
 15. R. Wüstenhagen, Market Research for Eco-Innovation: Lessons from Residential Energy, OECD Workshop "Household Behavior and Environmental Policy", Paris 2009.
 16. J. Kaenzig, R. Wüstenhagen, The Effect of Life Cycle Cost Information on Consumer Investment Decisions Regarding Eco-Innovation, "Journal of Industrial Ecology" 2010, No. 14 (1), s. 121-136.
 17. J. Grant, The green marketing manifesto, John Wiley & Sons, Chichester 2007, s. 68-74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu