BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajkowska Monika (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Tytuł
Wyzwania współczesnego przywództwa w otoczeniu zmian
Challenges of Contemporary Leadership in Changes Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 701-710, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Słowa kluczowe
Otoczenie biznesu, Zmiany organizacyjne, Przywództwo
Business environment, Organisational change, Leadership
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Teraźniejsze otoczenie biznesowe wymusza podjęcie wielu trudnych decyzji, ale stwarza równiez nowe możliwości. Przed przedsiębiorcami pojawiają się nowe wyzwania, czyli gwałtowny spadek sprzedaży i zysków, czasami poważne straty finansowe, kurczący się rynek klientów bądź nerwowe działania konkurentów. Trudne warunki to prawdziwy sprawdzian dla przywództwa. Przywódcy mają w takich czasach do odegrania rolę szczególną. Ich zadaniem jest z jednej strony stabilizować sytuację i łagodzić zagrożenia, a z drugiej szukać nowych, wyjątkowych możliwości, które przynosi zmiana i które mogą się szybko nie powtórzyć. Autorka podejmuje problematykę wyzwań, z którymi przyszło się zmierzyć współczesnym przywódcom w nowym, ewoluującym otoczeniu.(abstrakt autora)

Present business environment forces to take many difficult decisions, but also creates new opportunities. There are new challenges for entrepreneurs. These challenges include the rapid decline in sales and profits, sometimes significant financial losses, a shrinking customers market or competitors of the nerve. Difficult conditions are a true test of leadership. The leaders are in such times to play a special role. Their job is on the one hand, stabilize the situation and mitigate the risks, on the other to look and to see new and unique features that the change brings and which may not soon be repeated. The author discusses problems of the challenges that come to deal with today's leaders in the new, evolving environment.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. MacGregor Burns, Leadership, HarperCollins 1985.
  2. S. Wheeler, W. McFarland, A. Kleiner, A Blueprint for Strategic Leadership, "Strategy and Business" 2008, Vol. 49, s. 2-12.
  3. P. Płoszajski, Współczesne otoczenie organizacji, [w:] Podstawy zarządzania, red. M. Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 56-58.
  4. P. Płoszajski, Zmiana i złożoność: Stare wyzwania nowej edukacji ekonomicznej, "Nauka" 1997, nr 1.
  5. P.F. Drucker, Zarządzanie organizacją pozarządową, Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny - NGOs, Warszawa 1995.
  6. G. Hamel, C.K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu