BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność banków spółdzielczych w Polsce
Social Responsibility of Cooperative Banks in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 144-151, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Banki spółdzielcze, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Commercial banks, Cooperative banks, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania była ocena społecznej odpowiedzialności banków spółdzielczych w Polsce przez porównanie tego sektora do sektora banków komercyjnych. Problem odpowiedzialności społecznej banków ujęto w kontekście wykraczającym poza tradycyjnie rozumianą koncepcję CSR. Analizie poddano wybrane aspekty działalności banków w latach 2007-2011. Oceniono stabilność finansową banków, poziom ryzyka w działalności bankowej oraz zaangażowanie w finansowanie lokalnej gospodarki. Wykazano, iż banki spółdzielcze, realizując podstawowe funkcje pośrednictwa finansowego, przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to assess the social responsibility of cooperative banks in Poland by comparing this sector to the commercial banking sector. The problem of social responsibility of banks is entered in wider context than traditionally understood CSR. It has been analyzed selected aspects of banks' operations in 2007-2011. Was assessed the financial stability of banks, the level of banking risk and involvement of banks in financing local economy. It has been shown that the cooperative banks realizing the basic functions of financial intermediaries contribute to the economic and social sustainable development at the local level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brammer S., Jackson G., Matten D. 2012: Corporate Social Responsibility and institutional theory. New perspectives on private governance, Socio-Economic Review, 10, s. 3-28.
 2. Gostomski E. 2008: Ekonomiczna i społeczna odpowiedzialność banków, [W:] M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, IBnDiPP, Warszawa, s. 101-108.
 3. Gostomski E. 2009: Społeczna odpowiedzialność banków w dobie kryzysu finansowego, [W:] M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, IBnDiPP, Warszawa, s. 37-44.
 4. Kata R. 2011: Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 5. Kawalec S., Gozdek M. 2012: Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie, Capita Strategy, Warszawa.
 6. Korenik D. 2009: Odpowiedzialność banku komercyjneg. Próba syntezy, Difin, Warszawa.
 7. Kulawczuk P. 2009: Determinanty społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych w Polsce, [W:] M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, IBnDiPP, Warszawa, s. 19-36.
 8. Rawls J. 1999: A Theory of justice - revised edition, Harvard University Press, Cambridge.
 9. Sigurthorsson D. 2012: The Icelandic banking crisis. A reason to rethink CSR? Journal of Business Ethics, 111, s. 147-156.
 10. Siudek T. 2010: Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankach spółdzielczych Unii Europejskiej - teoria i praktyka, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 83, s. 115-127.
 11. Siudek T. 2011: Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej - wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu