BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornecki Janusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Nowoczesne narzędzia wspomagające procesy zarządzania wiedzą przez organizacje inteligentne
Modern Tools Supporting Processes of Knowledge Management Used by Intelligent Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 319-331, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Organizacje inteligentne, Zarządzanie wiedzą, Narzędzia zarządzania
Intelligent organisations, Knowledge management, Management tools
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarka oparta na wiedzy stawia przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania w zakresie efektywnego i skutecznego rozwoju procesów organizacyjnego uczenia się. Wydaje się, że w obecnych realiach gospodarczych, gdzie wiedza stanowi coraz istotniejszy czynnik konkurencyjności, asymilowanie cech i zasad funkcjonowania organizacji inteligentnych jest nieuchronne. Jak pokazują wyniki ogólnopolskiego badania na próbie 800 firm, przedsiębiorstwa w Polsce w znikomym jeszcze stopniu stosują rozwiązania właściwe inteligentnym organizacjom. Obecnie co ósme przedsiębiorstwo (zatrudniające co najmniej 10 pracowników) można określić jako podmiot o cechach organizacji inteligentnej. Organizacje inteligentne częściej wykorzystują różnorodne rozwiązania informatyczne w celu wspomagania procesów zarządzania wiedzą i na ogół bardzo wysoko oceniają ich efektywność.(abstrakt autora)

Knowledge-based economy generates new challenges for enterprises in the field of efficient and effective development of processes of organizational learning. It appears that, under current economic conditions where knowledge constitutes an increasingly important factor of competitiveness, assimilation of features and principles of functioning of intelligent organizations is inevitable. As the results of the nationwide quantitative research based on the sample of 800 enterprises have shown, the application of solutions typical for intelligent organizations is not yet popular in Poland. Currently every eight enterprise (employing at least 10 persons) can be defined as an entity with features of an intelligent organization. Intelligent organizations use more often various IT solutions to support knowledge management process than the remaining organizations and generally assess their efficiency as very high.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Sopińska, Wiedza - zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, tom 2, red. A. Herman, K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 67-81.
  2. G. Probst, S. Raub, K. Romhard, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  3. P. Kordel, J. Kornecki, A. Kowalczyk, K. Krawczyk, K. Pylak, J. Wiktorowicz, Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
  4. P. Sydänmaanlakka, An Intelligent Organization: Integrating Performance, Competence and Knowledge Management, Capstone Publishing Limited, Oxford 2002.
  5. Z. Malara, Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, w: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2-3, Sopot 2009, s. 809-821.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu