BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszycz Ewa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach na świecie w 2011 roku
Profitability of Milk Production in the World Dairy Farms in 2011
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 165-170, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Mleczarstwo, Produkcja mleka, Koszty produkcji, Dochody rolnicze
Dairy, Milk production, Production costs, Farm household income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena sytuacji dochodowej gospodarstw mlecznych w krajach wiodących w produkcji mleka na świecie w 2011 r., z uwzględnieniem ekonomicznych kosztów produkcji mleka oraz przychodów w ramach tej działalności. W badaniach wykorzystano dane gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka uczestniczących w Międzynarodowej Sieci Gospodarstw Porównawczych (IFCN Dairy). Stwierdzono, że gospodarstwa europejskie charakteryzowały się niższą dochodowością produkcji mleka w porównaniu z pozostałymi gospodarstwami ujętymi w analizie. (abstrakt oryginalny)

The study was carried out on typical farms producing milk, which participating in International Farm Comparison Network (IFCN Dairy). Farm were chosen from country which are leading in terms of quantity of milk produced in the world in 2011. The results indicate that European farms had lower profitability of milk production as compared to other farms included in the analysis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Goraj L., Mańko S. 2012: Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych, Zag. Ekon. Roln., nr 3, s. 28-58.
  2. IFCN Dairy Report. 2012: International Farm Comparison Network, T. Hemme (red.), IFCN Dairy Research Center, Kiel.
  3. Kowalczyk S. 2012: Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego, Problemy Rolnictwa Światowego, Zesz. Nauk. SGGW, t. 12(XXVII), z. 1, s. 113-126.
  4. Sass R. 2007: Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 93, z. 2, s. 71-79.
  5. Wójcik A. 2012: Wybrane wyniki uzyskane w sieci naukowej IFCN Dairy w latach 2006-2010, [W:] Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego, Raport 2012, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 35-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu