BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malchar-Michalska Dominika (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Próba identyfikacji kosztów transakcyjnych kontraktacji tytoniu w Polsce
An Attempt to Identify Transaction Costs Related to Contractual Relations of Raw Tobacco in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 204-209, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł tytoniowy, Koszty transakcyjne, Produkcja roślinna
Tobacco industry, Transaction cost, Crop production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Silna regulacja rynku surowca tytoniowego zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym oddziałuje na sposób koordynacji sprzedaży tego surowca. Celem badań była analiza specyfiki procesu sprzedaży surowca tytoniowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii integracji poziomej wśród plantatorów tytoniu oraz kontraktacji. Podjęto także próbę wskazania kosztów transakcyjnych (KT) związanych z kontraktacją tego surowca. Dla wstępnej identyfikacji KT wykorzystano dane zebrane podczas wywiadu bezpośredniego z przedstawicielem grupy tytoniowej w Polsce (analiza dotyczy sezonów kontraktacyjnych 2011/2012 i 2012/2013). (abstrakt oryginalny)

European and domestic regulations of the raw tobacco market significantly affect the coordination of selling processes. The paper addresses the uniqueness of this situation in Poland and the role of horizontal integration in the agriculture (the case of agricultural producer's groups) and contracts. The author has embarked upon how to recognise transaction costs related to contracts between tobacco farmers, producer's groups and first processors. For the identification purposes the author conducted a structured interview with a representative of tobacco producer's group. The analysis covers marketing years 2011/2012 and 2012/2013. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen D.W., Lueck D. 2003: The Nature of Farm. Contracts, Risk, and Organization in Agriculture, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 2. Coase R.H. 1937: The Nature of the Firm, Economica, vol. 4, nr 16, November, s. 390-391.
 3. Évolution des messures de la PAC relatives au secteur du tabac brut. 2009: Rapport final, COGEA, Août.
 4. Furubotn E.G., Richter R. 2000: Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, s. 39-67.
 5. Ménard C. 2006: Hybrid Organization of Production and Distribution, Revista de Análisis Economico, Vol. 21, N°2, Diciembre, s. 25-41.
 6. Raw Tobacco. Production Statistics 2011-2003 harvests, http://ec.europa.eu/agriculture/markets/tobacco/production-statistics_en.pdf, dostęp 27.03.2013.
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14 marca 2012 r. w sprawie wymagań jakościowych dla tytoniu, Dz.U. z 2012 r. poz. 274.
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14 marca 2012 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu, Dz.U. z 2012 r. poz. 276.
 9. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1782/2003 z dn. 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/99, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001.
 10. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 864/2004 z dn. 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla mechanizmów bezpośredniego wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone mechanizmy wsparcia dla rolników, i adaptujące je w związku z przystąpieniem Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii i Węgier do Unii Europejskiej.
 11. Salanie B. 2005: The Economics of Contracts: A Primer, 2nd Edition, MIT PR.
 12. Stankiewicz W. 2012: Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, wyd. III uzupełnione, Warszawa, s. 99-159.
 13. Uprawy rolne i wybrane elementy metod produkcji roślinnej. Powszechny spis rolny 2010. 2011: GUS, Warszawa, s. 60.
 14. Ustawa z dn. 15 września 2000 r. u grupach producenckich i ich związkach, Dz.U. z 2000 r., nr 88, poz. 983.
 15. Ustawa z dn. 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi, Dz.U. Nr 223, poz. 2221.
 16. Ustawa z dn. 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, Dz.U. Nr 223, poz. 2221.
 17. Ustawa z dn. 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11, art. 99a.
 18. Ustawa z dn. 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz. 1456.
 19. Williamson O.E. 1998: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa, s. 33-35.
 20. www.ec.europa.eu/agriculture/markets/tobacco/index_en.htm, dostęp 03.03.2013.
 21. www.faostat.fao.org/site/339/default.aspx, dostęp 03.03.2013.
 22. www.arr.gov.pl/data/00105/rejestr_przetw_sur_tyton.pdf, dostęp 02.03.2013.
 23. www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-1-Poprawa-konkurencyjnosci-sektora-rolnego-i-lesnego/Grupy-producentow-rolnych, dostęp 02.03.2013.
 24. www.portalspozywczy.pl/inne/papierosy/wiadomosci/susz-tytoniowy-z-banderola-zmiany-w-akcyzie-nawyroby-tytoniowe,80459.html, dostęp 05.03.2013.
 25. www.trademap.org/tm_light/Country_SelProduct.aspx, dostęp 26.02.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu