BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krukowska-Miler Agata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Marketing wartości jako przejaw marketingu 3.0
Value-Based Marketing as a Main Idea of Marketing 3.0
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 359-372, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Słowa kluczowe
Marketing, Marketing ukierunkowany na wartość
Marketing, Value orientated marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule został przedstawiony krótki przegląd nowego podejścia do pojęcia marketingu. Porównano marketing tradycyjny z nowymi tendencjami w marketingu. Uwzględniono szczególnie marketing oparty na wartościach, czyli marketing wartości. Przedstawiono jego kluczową rolę w koncepcji marketingu 3.0. Ten marketing traktuje klienta jako człowieka, a nie jako konsumenta.(abstrakt autora)

This paper shows the main new concepts of marketing. It presents the comparison of classical marketing and new concepts of modern marketing. Special attention is paid on the value-based marketing and its goals. This kind of marketing is the main idea of marketing 3.0 conception. This marketing treats a client not only as a consumer but as a human being.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Marketing. Ujęcie systemowe, red. M. Daszkowska, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005,
 2. K. Przybyłowski, S. Hartley, R. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, 1998
 3. R. Kerin, S. Hartley, W. Rudelius, Marketing, McGraw-Hill Irwin, 2009, s. 6.
 4. Ch. Hackley, Marketing. A critical introduction, SAGE, 2009,
 5. W. Pride, O. Ferrell, Marketing, Houghton Mifflin Company, 2008,
 6. J. Mason, H. Dezel, Marketing. Principles and Strategy, Business Publications, INC, 1987,
 7. K. Tuckwell, Marketing in Action, Prentice Hall Canada Inc. 1996,
 8. H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005,
 9. R. Kłeczek, W. Kowal, P. Waniowski, J. Woźniczka, Marketing jak to się robi, Wyd. Ossolineum, Kraków 1992
 10. A. Pabian, Promocja - nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008
 11. E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 532-538.
 12. L. Garbarski, Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994,
 13. B. Dobiegała-Korona, Marketing. Poszukiwanie i wybór rynków docelowych za pomocą segmentacji, Wyd. PWSBiA, Warszawa 1995
 14. L. Garbarski, Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994
 15. Ph. Kotler, Marketing an Introduction, Prentice Hall Inc. 1990
 16. E.N. Berkowitz, R.A. Kerin, S.W. Hartley, W Rudelius, Marketing, Irwin, 1994, s. 23 -25, 101-103
 17. J. Karwowski, Zarządzanie marketingowe, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1993,
 18. A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1997,
 19. Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1996.
 20. K. Andruszkiewicz, Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007,
 21. K. Andruszkiewicz, S. Kaczmarczyk, Planowanie strategiczne w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXII, Zeszyt 353, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002,
 22. J. Guiltinan, G. Paul, Marketing Management. Strategies and Programs, McGraw-Hill Book Company, 1988, s. 3-17;
 23. K. Tuckwell, Marketing in Action, Prentice Hall Canada Inc. 1996, s. 16-18.
 24. Marketing. Ujęcie systemowe, red. M. Daszkowska, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005,
 25. A. Batko, Marketing. Wprowadzenie. Węzłowe zagadnienia, Wyd. Warszawskiej Szkoły Reklamy, Warszawa 2000,
 26. Tajniki marketingu, Ph. Kotler, Dokąd teraz?, Kellogg Graduale School of Management, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2001,
 27. D. Castenow, Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996,
 28. H. Bronakowski, Rynek i nowy marketing, Wyd. WyŜszej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 1999,
 29. A. Batko, Marketing. Wprowadzenie. Węzłowe zagadnienia, Wyd. Warszawskiej Szkoły Reklamy, Warszawa 2000,
 30. Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2010.
 31. Ph. Kotler, Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994
 32. J. N. De Bonis, E. W. Balinski, Ph. Allen, Value-Based Marketing for Bottom-Line Success - 5 Steps to Creating Customer Value, McGraw-Hill 2002.
 33. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002
 34. A. Bruska, S. Kauf, Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007,
 35. P. Doyle, Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003 38 D.C. Jain, S. Maesincee, Ph. Kotler, Marketing nie stoi w miejscu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002, s. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu