BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieżurawski Lech (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Szczubełek Grzegorz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wpływ uwarunkowań międzynarodowych na poziom i strukturę polskiego eksportu wyrobów mleczarskich
Impact of International Conditions on the Level and Structure of Polish Export of Dairy Products
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 226-232, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rynek mleka, Mleko, Eksport
Milk market, Milk, Export
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami mleczarskimi w latach 2002-2010. W ciągu siedmiu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej eksport w ujęciu wartościowym zwiększył się ponaddwukrotnie. W badanym okresie Polska specjalizowała się w eksporcie serów oraz jogurtów, czyli produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia. Polski sektor mleczarski dysponuje potencjałem zwiększenia udziału produktów wysoko przetworzonych w strukturze eksportu, co może mieć istotny wpływ na zwiększenie konkurencyjności jego wyrobów na rynkach międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the Polish foreign trade in dairy products in the years 2002-2010. Within 7 years of Polish membership in the European Union export in terms of value increased 2 times. During the study period Poland has specialized in the export of cheese and yogurt, i.e. products intended for direct human consumption. Polish dairy sector has the potential to increase the share of highly processed products in the export structure, which may have a significant effect of increasing competitiveness of its products in international markets. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Nieżurawski L. 2010: Formy zaangażowania przedsiębiorstw sektora budowlanego na rynku międzynarodowym, [W:] Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, C.H. Beck, Warszawa, s. 198-211.
  2. Rynek mleka. Stan i perspektywy, 2005-2011: nr 28-41, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
  3. Szczubełek G. 2011: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w Polsce, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń, s. 131-169.
  4. ZMP-Marktbilanz, Milch. 2003-2008: ZMP Zentrale Marktund Preisberichtstelle GmbH, Bonn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu