BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlewicz Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Pawłowska Agata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Klasyfikacja gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie syntetycznej oceny poziomu zrównoważonego rozwoju
The Classification of Rural Communes of Warmia and Mazury Province Based on Synthetic Assessment of the Level of Sustainable Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 277-282, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój zrównoważony
Rural areas, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Przedstawiono propozycję metody oceny poziomu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Poziom zrównoważonego rozwoju 67 badanych podmiotów zaprezentowano w postaci syntetycznego wskaźnika rozwoju opracowanego przez Hellwiga. Analizy dokonano na podstawie 45 wskaźników odnoszących się do 3 ładów składowych: gospodarczego, środowiskowo-przestrzennego i społecznego. Uzyskane wyniki pogrupowano w 4 klasy w zależności od poziomu zrównoważonego rozwoju dla analizowanych obszarów. Zgodnie z zaproponowaną metodą stwierdzono, że poziom zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego jest zróżnicowany. Prawie połowa (46%) badanych jednostek znalazła się w III klasie reprezentującej średni niższy poziom zrównoważonego rozwoju. W klasie II, o średnim wyższym poziomie rozwoju było 31%, a w klasie I o wysokim poziomie rozwoju 13% badanych jednostek. Do klasy IV zakwalifikowało się jedynie 9% badanych jednostek o bardzo niskim poziomie zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

In the study there is presented a proposal of the rural communities sustainable development assessment illustrated with the example of the Warmia and Mazury province. The sustainable development level of 67 subjects is presented in the form of syntetic development rate elaborated by Hellwig. The analysis was carried out on the basis of 45 rates related to 3 component orders: economic, spatial-environmental and social. The results were classified in 4 categories, dependent on the level of sustainable development for analysed areas. In accordance with the proposed method, the statement was that the sustainable development level of rural communities of the Warmia and Mazury province is diversified. Almost a half (46%) of the subjects was placed in the 3rd class representing moderate-lower level of sustainable development. In the 2nd class, moderate-higher development level, there were 31% and in the 1st class, high level of development, 13% of the subjects. Only 9% of the subjects were classified in the 4th group which represents a very low level of sustainable development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T. (red). 2005: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
  2. Borys T. 2008: Zaprojektowanie i przetestowanie ram metodologicznych oraz procedury samooceny gminna podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju w Systemie Analiz Samorządowych (SAS ), Raport z realizacji pracy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Jelenia Góra - Poznań 31 maja.
  3. Cieślak M. (red.). 2001: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa.
  4. Hellwig Z. 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, [W:] Przegląd statystyczny, t. 15, z. 4, PWN, Warszawa, s. 307-327.
  5. Korol J. 2007: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  6. Pomianek I. 2010: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9(3), Warszawa, s. 227-239.
  7. Strahl D. 1984: Metody ekonometryczne w programowaniu rozwoju przemysłu, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  8. Wysocki F. 2010: Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
  9. www.stat.gov.pl, dostęp 25.09.2012-11.01.2013.
  10. www.sas24.org, dostęp 25.09.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu