BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mueller Wojciech (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gruszczyński Michał (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Weres Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kujawa Sebastian (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Struktura danych geometrycznych AutoCAD oraz możliwości jej rozbudowy
The structure of geometry data in AutoCAD and its development possibilities
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (145), s. 273--279, rys., bibliogr. 6 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Programy komputerowe, Modelowanie matematyczne, Wizualizacja danych
Computer programs, Mathematical modeling, Data visualisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Należy oczekiwać, że obecnie nowo powstającym inwestycjom, dotyczącym również rolnictwa, będzie towarzyszyć, a właściwie będzie je poprzedzać, wykonana dokumentacja cyfrowa. W związku z powyższym wydaje się zasadnym pytanie, na ile powstałe modele geometryczne mogą stanowić podstawę budowy aplikacji, wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw rolniczych, w sytuacji gdy informacje geometryczne już posiadane są równie istotne, co dodatkowe dane znakowe. Próba odpowiedzi na to pytanie, z jednoczesnym poparciem stosownym przykładem aplikacji, wzbogacającej dane geometryczne tworzące model sieci czujników pomiarowych o dodatkowe dane znakowe, stanowi treść niniejszego artykułu.(abstrakt oryginalny)

One should expect that newly created investments, including agricultural, will be provided with digital documentation. Therefore, it seems to be reasonable to ask a question, to what extent these geometric models can be the basis for the application for supporting the functioning of agricultural companies when geometric information is as important as the additional character data. An attempt to answer this question with simultaneous support of an appropriate example of application, which enriches the geometrical data forming a network model of sensors with additional character data, constitutes the content of this article.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. AutoCAD 2013 Documentation. Autodesk, 2012. Pozyskano z: http://docs.autodesk.com/ACD/2013/ENU/.
  2. Magennis, T. (2012). LINQ to Objects w C# 4.0 wygodne operacje na danych. Helion, ISBN 978-83-46-3609-9.
  3. ObjectARX Documentation. Autodesk, 2013. Pozyskano z: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=785550.
  4. Omura, G.; Benton, B. (2012). Mastering AutoCAD 2013 and AutoCAD LT 2013. Sybex, ISBN: 978-1-118-17407-4.
  5. Querying AutoCAD objects of a particular type using .NET. Walmsley, K., 2013. Pozyskano z: http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2013/04/querying-autocadobjects-of-a-particular-type-using-net.html.
  6. Sutphin, J. (2006). VBA: A Programmer's Reference. Apress, ISBN: 1-59059-579-3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu