BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mueller Wojciech (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Błaszkiewicz Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gruszczyński Michał (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wizualizacja komputerowa powierzchni kontaktu opon z podłożem miękkim
Computer visualization of the contact area of a tyre and the soggy soil
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (145), s. 265-271, rys., bibliogr. 8 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Wizualizacja komputerowa, Przemysł oponiarski, Technologia
Computer visualization, Tire industry, Technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dzisiejszych czasach, kiedy ilość informacji pozyskiwana z badań naukowych jest bardzo duża, istotnym jest, aby dane te przedstawić w sposób ułatwiający ich późniejszą analizę i prezentację. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii informatycznych, stwarzają one coraz większe możliwości wizualizacji wyników badań. Jednym z takich zagadnień, wymagających wizualizacji celem dokonywania dalszych analiz, jest kształtowanie się powierzchni współpracy opony z miękkim podłożem. Autorzy uwzględniając możliwości przekształcenia modelu abstrakcyjnego do postaci materialnej, zdecydowali się na wykorzystanie środowiska AutoCAD. W celu wizualizacji danych pozyskanych z programu KONTAKT, wyznaczającego parametry opisujące powierzchnię współpracę opony z glebą, i przeprowadzenia założonych obliczeń geometrycznych wytworzono dwie niezależne aplikacje o zbliżonych funkcjonalnościach z wykorzystaniem języka Visual Basic for Application oraz C# stanowiącego element technologii .NET. Te poniekąd zdublowane działania to skutek problemów implementacyjnych, jakie napotkano z wykorzystaniem pierwszego narzędzia. Czyniło to podstawę porównania użytych technologii, które to porównanie wraz z omówieniem funkcjonalności wytworzonych aplikacji stanowią przedmiot niniejszego artykułu.(abstrakt oryginalny)

Nowadays, when the amount of information which is collected by research is huge, it is crucial to show this data in a manner that will facilitate their analysis and presentation. Due to constant information technologies development, they let us better visualize results of the research. The contact area of a tyre and the soggy soil is one of the issues where the data visualization is important for further analyses. The authors have considered the possibilities for transforming the abstract model into a material form and they have decided to use AutoCAD environment. Two separate applications with similar functionalities, by means of both Visual Basic for Applications and C#, part of the .NET platform, were developed in order to visualize the data collected from KONTAKT application which determine the parameters of the contact between a tyre and the soil and to perform a complex geometrical calculations. These quasi-doubled actions result from many implementation problems whilst using VBA. This was the basis for comparison of the used technologies, which along with description of functionality of the applications constitute the subject of this article.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. AutoCAD .NET Developer's Guide. Autodesk, 2013. Pozyskano z: http://exchange.autodesk.com/autocadmep/enu/online-help/browse#WS73099cc142f48755a52158612bd434e5517fd5.htm.
  2. Błaszkiewicz, Z. (1990). A method for the determination of the contact area between a tyre and the soil. J. of Terramechanics, 27(4), 263-282.
  3. Błaszkiewicz, Z. (1996). Research methods and measurement results of agricultural tyre deflections on soil, Part I, A method for measuring radial and longitudinal tyre deflections. Ann. Rev. of Agricultural Engineering, 1(1), 131-138.
  4. Błaszkiewicz, Z. (1997). Analiza wpływu wybranych parametrów opon rolniczych na ugniatanie gleby. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rozprawy naukowe, 271.
  5. Błaszkiewicz, Z. (2006). Model do wyznaczania oporu toczenia opon. Inżynieria Rolnicza, 2, 137-144.
  6. Freeman, A.; Rattz C. (2010). Pro LINQ: Language Integrated Query in C#2010. Apress, ISBN-13: 978-1-4302-2654-3.
  7. Magennis, T. (2012). LINQ to Objects w C# 4.0 wygodne operacje na danych. Helion, ISBN 978-83-46-3609-9.
  8. Sutphin, J. (2006). VBA: A Programmer's Reference. Apress, ISBN: 1-59059-579-3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu