BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Petrovska Iryna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pietrych Łukasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ocena zróżnicowania potencjału produkcji żywca wołowego w Polsce z zastosowaniem wielowymiarowych metod statystycznych
Assessing the Differentiation Potential of Beef Production in Poland with the Use of Multivariate Statistical Methods
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 289-292, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Mięso wołowe, Produkcja mięsa, Rynek żywca, Wielowymiarowa analiza statystyczna
Beef meat, Production of meat, Livestock market, Multi-dimensional statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono przykład zastosowania wielowymiarowych metod statystycznych do oceny możliwości produkcji żywca wołowego w poszczególnych województwach. Za pomocą analizy zmienności oraz macierzy współczynników korelacji wybrano sześć zmiennych charakteryzujących omawiany problem. Zastosowano trzy metody umożliwiające wielowymiarową analizę statystyczną, tj.: miarę Hellwiga, metodę średniej arytmetycznej oraz diagram Czekanowskiego. Do województw o największym potencjale produkcji żywca wołowego zaliczono małopolskie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie. Natomiast te o najmniejszych możliwościach to województwa lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. (abstrakt oryginalny)

There is presented in the article practical using of multivariate statistical analysis of beef livestock production capability in the Polish wojewodships. There were chosen some variables by using variability and correlation analysis. In the research there were used three methods of multivariate statistical analysis: Hellwig method, method of middle average and Czekanowski diagram. According to their results it was made the following conclusion: wojewodships with the biggest production capability are podlaskie, wielkopolskie and warmińsko-mazurskie; wojewodships with the smallest production capability are Lubelskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kisielińska J., Stańko S. 2009: Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa, Rocz. Nauk Roln. seria, G, t. 96, z. 2.
  2. Kola-Bezka M. 2012: Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie zarządzania regionem na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, 2, s. 51-64.
  3. Łogiewniuk K. 2011: Zastosowanie analizy metody taksonomicznej w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolna w Polsce, Politechnika Białostocka, Kwartalnik Wydziału Zarządzania, Ekonomia i Zarządzanie.
  4. Prochowicz J. 2012: Analiza efektywności produkcji mleka i żywca wołowego: raport 2012, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  5. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2012: GUS, Warszawa.
  6. www.sgh.waw.pl/prywatne/tompa/materialy, dostęp 2013.
  7. www.arr.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu