BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lodowska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie realizacji inwestycji rzeczowych w rozwoju przedsiębiorstw
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 50, s. 96-111, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Inwestycje, Środki trwałe
Enterprises, Investment, Fixed assets
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Jak wynika z powyższych rozważań, inwestycje rzeczowe stanowią jeden z głównych elementów strategii rozwojowej podmiotów gospodarczych. Umożliwiają dostosowanie się do potrzeb i zmian płynących z otoczenia, jak również z wewnątrz przedsiębiorstwa. Bez inwestowania przedsiębiorstwo nie ma szans na prawidłowy rozwój. Decyzje dotyczące inwestycji nie mogą być jednak podejmowane pochopnie. Ważne jest, aby były ściśle zweryfikowane, czy są zasadne i możliwe do zrealizowania. Zaś właściwe określenie przebiegu cyklu realizacji projektu i położenie nacisku na precyzyjne wykonanie prac w fazie o fundamentalnym znaczeniu, tj. w fazie przedinwestycyjnej, zwiększa pewność powodzenia, bo ryzyka nie da się jednak całkowicie wyeliminować z przebiegu procesu inwestycyjnego. Kryteria oceny przedsięwzięć inwestycyjnych i podejmowania decyzji inwestycyjnych wynikają również z indywidualnego punktu widzenia decydenta. Dobór kryteriów podejmowania decyzji w znacznym stopniu zależy także od samodzielności, odpowiedzialności i wiedzy inwestora. Inny będzie on w warunkach ograniczeń formalnych i prawnych oraz powiązania z wcześniejszymi decyzjami, a inny w warunkach zupełnej swobody decyzji. Przeprowadzanie inwestycji rzeczowych w przedsiębiorstwach pełni funkcję rozwojową i kształtuje ich pozycję na rynku - pod względem ekonomicznym, finansowym oraz konkurencyjnym. To dzięki nim przedsiębiorstwa są w stanie zwiększać swoją efektywność, wartość, nadążać za zmianami cywilizacyjnymi. Są one zatem nieodzownym elementem działalności każdego przedsiębiorstwa. (abstrakt autora)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Behrens W., Hawranek E M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 1993.
 2. Bodie Z., Merton R. C., Finance, Prentice-Hall, New Jersey 2000.
 3. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 4. Frame J. D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa 2001.
 5. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 6. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne, planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 7. Henzel H., Marcinek K, Walica H., Vademecum inwestora. Przygotowanie i wykonawstwo inwestycji rzeczowych, GIPH, Katowice 1996.
 8. Kaplan R. S., Norton D. P, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działania, PWN, Warszawa 2001.
 9. Kawa P, Wydymus S., Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 1998.
 10. Lipska W., Tańska H., Metody oceny projektów gospodarczych w przykładach i zadaniach, Absolwent, Łódź 2002.
 11. Manikowski A., Tarapata Z., Ocena projektów gospodarczych (modele i metody), Difin, Warszawa 2001.
 12. Marcinek K, Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2002.
 13. Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
 14. Mazurkiewicz E., Zarządzanie projektem inwestycyjnym, "Nasz Rynek Kapitałowy", Nr 3 (135)/2002.
 15. Northcott D., Capital Investment Decision-Making, Academic Press, London 1992.
 16. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003.
 17. Skowronek-Mielczarek A., Zarządzanie przedsiębiorstwem, w: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, M. Strużycki, red., Difin, Warszawa 2002.
 18. Smaga E., Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 19. Szczepankowski P. J., Finanse przedsiębiorstwa, teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1999.
 20. Towarnicka H., Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 21. Trocki M., Gracza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 22. Wilczek M. T., Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2002.
 23. Wrzosek S., Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, Sygma, Wrocław 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu