BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madej Edyta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zjawisko ucieczki od podatków. Cz. 1
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 50, s. s. 112-120, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Przestępstwa skarbowe, Ulgi podatkowe, Unikanie opodatkowania
Fiscal offence, Tax incentives, Tax avoidance
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zjawisko ucieczki od podatków jest problemem związanym z funkcjonowaniem systemów podatkowych na całym świecie. Podatnik stara się uniknąć płacenia podatków bądź zmniejszyć rozmiar poboru podatku. Zjawisko to rozwinęło się wraz z rozwojem systemu podatkowego, a niektórzy teoretycy finansów, jak W von Gerloff, sformułowali prawo narastającego oporu względem płacenia podatków, będące następstwem zdefiniowanego przez A. Wagnera prawa stałego wzrostu wydatków publicznych. Precyzyjne zmierzenie zakresu tego zjawiska nie jest możliwe z uwagi na nielegalny charakter takich działań i w związku z tym brakuje wiarygodnych danych na ten temat. Badając rozmiary zjawiska ucieczki od podatków, można posłużyć się metodami szacunkowymi. Najczęściej stosowane metody to: angielska, skupiająca się na badaniu różnicy miedzy poziomem dochodów i wydatków społecznych; wioska, w której podstawowe znaczenie ma odniesienie do zmian w oficjalnej stopie zatrudnienia; oraz dwie amerykańskie, uwzględniające zmiany w zasobach pieniężnych w gospodarce oraz szczegółowe rezultaty losowo wybranych, reprezentatywnych próbek deklaracji podatkowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Finanse przedsiębiorstwa, L. Szyszko, red., PWE, Warszawa, 2000.
 2. Gaudemet P M., Molinier J., Finanse Publiczne, PWE, Warszawa, 2000.
 3. Gołdyn A., Przyczyny ucieczki przed podatkami, "Monitor Podatkowy", Nr 6,1996.
 4. Gomułowicz A., Granice fiskalizmu, "Glosa", Nr 1, 1995.
 5. Gomułowicz A., Mentalność i moralność podatkowa, "Glosa", Nr 3, 1995.
 6. Głuchowski J., Oazy podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 1966.
 7. Ickiewicz J., Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 1998.
 8. Kesselman J. K, Policy Implications of Tax Evasion and The Underground Economy, "Discussion Paper", Nr 95-10, The University of British Columbia, Department of Economics, Vancouver, March 1995.
 9. Krasnodębski R., Unikanie płacenia podatków, "Przegląd Podatkowy", Nr 1,1994.
 10. Libicki J., Granice opodatkowania, Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie, Kraków 1936.
 11. Lipka P, Jak kariera - to nie w skarbówce. Urzędnicy w oczekiwaniu na awans, "Gazeta Prawna" z dnia 9 listopada 2001 r.
 12. Lipowski T., Raje podatkowe - charakterystyka i sposoby wykorzystania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 13. Mróz B., Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym, Monografie i Opracowania 509, SGH, Warszawa, 2002.
 14. Ocena sytuacji gospodarczej i szacunek produktu krajowego brutto w 1993 roku, "Ekspertyzy i Notatki", Zeszyt 5, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa, 1993.
 15. Rajewski Z., Zienkowski L., Szara gospodarka w systemie rachunków narodowych, w: Szara strefa gospodarki (wybrane problemy), Zakład Badań Staty- styczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Zeszyt 223, Warszawa, 1995.
 16. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 17. Sokołowski J., Przyczyny unikania podatków, "Przegląd Podatkowy", Nr 3, 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu