BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryszel Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Nawrocka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Systemy kształtujące wizerunek obszaru recepcji turystycznej
Systems Shaping the Image of Tourist Destination
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 49-59, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Turystyka, Wizerunek miasta, Informacja turystyczna
Tourism, City image, Tourist information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano trzy systemy - identyfikacji wizualnej, promocji mix i informacji turystycznej, kreujące wizerunek obszaru recepcji turystycznej, a także ich wzajemne związki. W ostatniej części artykułu przedstawiono autorską koncepcję zintegrowanego ich wdrożenia w celu budowy spójnego wizerunku wraz z warunkami niezbędnymi do uzyskania kompatybilności systemów. Analizując problematykę wykorzystania określonych systemów do kształtowania wizerunku ORT, można dojść do wniosku, że w wielu przypadkach wszelkiego rodzaju działania wizerunkowe nie mają charakteru kompleksowego, w praktyce trudno uzyskać pełną kompatybilność omawianych systemów. Podstawowym warunkiem wydaje się powołanie koordynatora (jednostki sterującej) działań wszystkich systemów. (abstrakt autora)

The paper discusses three systems - visual identification, promotion mix and tourism information - responsible for destination image, as well as their mutual relations. The final part of the paper presents the authors' concept of their integrated implementation in order to establish a cohesive image including indispensable conditions for obtaining systems' compatibility. Having analyzed problems of using specific systems for the establishment of destination image one may conclude that in many cases different types of image oriented activities do not have complex nature, therefore in practice it is difficult to reach full compatibility of the discussed systems. It seems fundamental to appoint a coordinator (steering unit) responsible for activities performed by all systems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. F.M. Go, R. Govers, Integrated quality management for tourist destinations: a European perspective on achieving competitiveness, "Tourism Management" 2000, Vol. 21, No. 1, s. 79-88.
  2. C. Cooper, J. Fletcher, D. Gilbert, S. Wanhill, Tourism, principle & practice, Pitman Publishing 1993.
  3. Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006.
  4. S. Baloglu, K. McCleary, A Model of Destination Image Formation, "Annals of Tourism Research" 1999, Vol. 26, No. 4, s. 868-897.
  5. J. Karwowski, Tożsamość a wizerunek miejscowości turystycznej, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej nr 9, Koszalin 2003, s. 25-32.
  6. A. Malewicz-Pełczyńska, System identyfikacji wizualnej jako element komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej, seria: Zarządzanie i Marketing nr 1, Gniezno 2007, s. 22-32.
  7. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 1997.
  8. T. Sztucki, Promocja - sztuka pozyskiwania nabywców, Placet, Warszawa 1999.
  9. Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu