BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałązka Marek (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Ocena stopnia nasycenia wydatków na żywność w Polsce w latach 2005-2009
Evaluation of Degree of Food Expenditures Saturation in Poland in the Years 2005-2009
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 110-115, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja żywności, Dochody gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Zachowania konsumenta, Elastyczność dochodowa
Food consumption, Household income, Household expenditures, Consumer behaviour, Income elasticity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę dokonania szacunku i oceny stopnia nasycenia wydatków na żywność w Polsce w latach 2005-2009 przy wykorzystaniu kształtowania się współczynnika elastyczności dochodowej wydatków na żywność, wyznaczanego na podstawie danych budżetów gospodarstw domowych. W artykule stwierdzono, że pomimo wzrostu poziomu dochodów gospodarstw domowych stopień nasycenia wydatków na żywność nie zmienił się istotnie w badanym okresie. Może być to efektem wzrostu aspiracji gospodarstw domowych w zakresie konsumpcji żywności. Oznacza to, że nadal istnieje duży zakres niezrealizowanych potrzeb w zakresie konsumpcji. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to estimate and assess the degree of food expenditures saturation in Poland in the years 2005-2009. There was used income elasticity coefficient of food expenses determined on the basis of data from household budgets. It has been stated that despite the increase of household income levels the saturation degree of food expenses did not significantly change during the examined period. It can be a result of an increasing aspiration degree of households within the range of food consumption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety gospodarstw domowych za lata 2005-2009. GUS, Warszawa.
 2. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. 2003: Ekonometria. Wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa, 203-204.
 3. Burgiel A. 2000: Psychospołeczne prawidłowości zachowania się konsumentów. [w:] Rynkowe zachowania konsumentów (red. E. Kieżel). Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 183.
 4. Gutkowska K., Ozimek I. 2005: Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania. Wyd. SGGW, Warszawa, 12-13.
 5. Hodoly A. 1961: Wstęp do badań rynku. PWG, Warszawa, 241, 268-269.
 6. Kwasek M. 2010: Tendencje w spożyciu żywności w krajach Unii Europejskiej. Raport nr 180, IERiGŻ, Warszawa, 7.
 7. Kramer J. 1997: Konsumpcja w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa, 14.
 8. Krasiński Z., Piasny J., Szulce H. 1984: Ekonomika konsumpcji. PWE, Warszawa, 32,42.
 9. Lange O. 1967: Wstęp do ekonometrii. PWN, Warszawa, 138.
 10. Pohorille M. 1978: Preferencje konsumentów, a postulowany wzorzec spożycia. PWN, Warszawa, 39,40.
 11. Pohorille M. 1985: Potrzeby, podział, konsumpcja. PWE, Warszawa, 52.
 12. Rembisz W. 2008: Mikro- i makroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu sektorze rolno-spożywczym. Vizja Press & IT, Warszawa, 42-43.
 13. Sen A. 2002: Rozwój i wolność. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 108.
 14. Szczepański J. 1981: Konsumpcja, a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. PWE, Warszawa, 139, 159-163.
 15. Urban S. 2003: Spożycie żywności i samo zaopatrzenie w żywność wśród ludności rolniczej. "Rocz. Nauk. SERiA." t.V, z. 3, 196.
 16. Welfe W. 1978: Funkcje popytu konsumpcyjnego. [w:] Ekonometryczne modele rynku. Analiza, prognozy, symulacje. Modele konsumpcji, red. W. Welfe, t. 2. PWE, Warszawa, 41-42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu