BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiewski Jarosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Dostosowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego do zmian warunków makroekonomicznych na przykładzie przetwórstwa produktów roślinnych
Adjustments of Food Industry Companies to Changes of Macroeconomic Conditions on the Example of Plant Processing Branch
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 116-121, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Uwarunkowania makroekonomiczne, Wyniki gospodarcze, Przetwórstwo rolno-spożywcze
Food industry, Macroeconomic conditions, Economic performance, Agricultural and food processing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu testowano wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Analizą objęto 103 przedsiębiorstwa przetwórstwa produktów roślinnych oraz przemysłu piekarniczego i cukierniczego. Analiza wykazała istotą statystycznie zależność między sytuacją m ekonomiczną a przychodami ze sprzedaży, kosztami i wynikami finansowymi badanych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The study tested the impact of macroeconomic conditions on the economic performance of the food industry. The analysis comprised 103 enterprises processing plant products, and bakery and confectionery industry. The analysis mowed a statistically relationship between the essence of the macroeconomic situation and the revenue from the sale of the costs and the financial performance of the companies surveyed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L. 2007: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 213.
  2. Czyżewski A. 2007: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 304.
  3. Dobosz M. 2001: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 447.
  4. Domański T., Bryła P. 2010: Marketing produktów żywnościowych. PWE, Warszawa, 228.
  5. Drożdż J. 2008 : Analiza ekonomiczno-finansowa przemysłu spożywczego w latach 2003-2007. Studia i monografie. 139, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 122.
  6. Girbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. 2000: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa, 74.
  7. Kotler P. 2005: Marketing. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 161.
  8. Pawlak K., Poczta W. 2011: Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność scenariusze rozwoju. PWE, Warszawa, 127.
  9. Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R.A., Rudelius W. 1998: Marketing. Dom Wydawniczy ABC, 723.
  10. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. 2007: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa, 346.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu