BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grochowska Renata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Koncepcja "zazieleniania" wspólnej polityki rolnej w strategii rozwoju rolnictwa unijnego
The 'Greening' Concept of the Common Agricultural Policy in Strategy of the UE Agricultural Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 131-134, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Strategia rozwoju rolnictwa, Polityka rolna UE
Common Agricultural Policy (CAP), Agricultural development strategy, EU agricultural policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Kształt strategii dalszego rozwoju rolnictwa unijnego nabiera coraz większego znaczenia w dobie wyzwań stojących przed UE oraz dynamicznie rozwijających się krajów azjatyckich i Płd. Ameryki. Obecna debata o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz decyzje dotyczące struktury i priorytetów budżetu unijnego w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zdecydują o tym, czy rolnictwo unijne będzie w stanie konkurować na rynkach globalnych w nadchodzących dekadach. W artykule podjęto próbę analizy wybranych uwarunkowań, które wpływają na stanowiska Komisji Europejskiej i krajów członkowskich w zakresie przyszłości polityki rolnej UE po 2013 r. oraz przedstawiono skutki koncepcji "zazieleniania" tej polityki dla konkurencyjności rolnictwa unijnego na arenie międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)

The strategy shaping of the EU agricultural development is currently a very demanding task. New global challenges ahead and dynamic economic growth of emerging markets need to find solutions within the framework of the EU priorities and transform challenges into opportunities. The current decisions on the Common Agricultural Policy (CAP) after 2013 and the EU budget in the new financial perspective 2014-2020 can decide on competitiveness of the EU agriculture at global markets in the future. The aim of the study is to provide a picture of main drivers influencing the European Commission and Member States' position on the CAP after 2013 and to examine possible implications of the "greening" CAP' concept for EU agricultural strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agricultural subsidies in the WTO green box: ensuring coherence with sustainable development goals. ITCSD 2009: Information Note Number 16, September.
  2. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. 2002: Mid-term review of the Common Agricultural Policy. Komisja Europejska COM (2002), 394 final, Brussels, 10.07.
  3. Gay S.H., Osterburg B., Baldock D., Zdanowicz A. 2005: Recent evolution of the EU Common Agricultural Policy (CAP): state of play and environmental potential. Prepared within the EU project SSPE-CT-2004-5036604. FAL & IEEP, March.
  4. Green growth strategy synthesis report. 2011: OECD, C(2011)29.
  5. Komisja Europejska, CAP-post 2013. 2010: key graphs and figures, November (www.ec.europa.eu), 25.04.2011.
  6. The CAP towards 2020. 2010: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future. Komisja Europejska COM (2010) 672 final, Brussels, 18 November.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu